EMNER

Forældrene skal også på banen

Carl Chr. Madsen, redaktør

Carl Chr. Madsen, redaktør

Hvis det står til undervisningsministeriet så skal kommunerne have en nøglerolle i bestræbelserne på at få flere til at tage ungdomsuddannelse. Regeringens målsætning er, at 95 procent af hver ungdomsårgang påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse, mens virkeligheden viser, at kun knap 80 procent gennemfører i dag. Det er for lidt, mener Bertel Haarder - og derfor skal der strammes op og lægges ansvar ud til kommunerne. Et ministerielt udvalg har kigget på problemet og er netop barslet med et forslag, hvis udgangsopunkt er, at hver kommune skal være garant for, at alle unge begynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Samtidig skal kommunerne aktivt tage hånd om unge, der risikerer at falde fra i et uddannelsesforløb. Det er i sig selv rosværdigt, at ministeriet vil have kommunerne til at være aktive garanter for gennemførte uddannelsesforløb. Omvendt er der grund til at understrege, at for mange af de unge drejer det sig om skoleforløb, hvor de i princippet er i forældrenes varetægt. Det ville klæde forslaget om, man derfor også drog forældrene ind i arbejdet på at sikre uddannelse og fremfor alt gennemførelse. Mange forældre følger deres barns opvækst i folkeskolesystemet, men interessen mindskes mærkbart, når den unge indleder en ungdomsuddannelse. Det skyldes ofte en klar markering fra den unges side, men det er jo forældrene, der som voksne har det reelle ansvar for opvæksten og dermed også de eneste, der kan have en direkte afledt indflydelse på motivation og gennemførelsesprocent. Så lad nu forældrene komme på banen. Lad dem mobilisere forældrekræfter og få det til at boble sammen med kommunal medleven. Så når vi måske over de 95 procent, selv om der ewr lang vej op netop i vores del af landet.