Forældrene tager over

Sundheden er på skemaet, når forældrene underviser for en dag

Viceinspektør Peter Madsen og skoleinspektør Tove Thomsen glæder sig over, at omkring 20 forældre vil være med til at undervise i emnet sundhed.
Foto Bent Jakobsen

Viceinspektør Peter Madsen og skoleinspektør Tove Thomsen glæder sig over, at omkring 20 forældre vil være med til at undervise i emnet sundhed. Foto Bent Jakobsen

KLOKKERHOLM:Klokkerholm Skole og skolebestyrelse har efterlyst forældre, der har en lærer i maven. Og det er der tilsyneladende omkring 20 forældre, der har. I hvert fald har de givet tilsagn om, at de gerne vil undervise de yngste klasser i emnet ”Sundhed”, som i øvrigt er helt i tråd med skolens ønske om at være en sundhedsfremmende skole. - Der sidder to sygeplejersker i bestyrelsen, og det er dem, der er fremkommet med ideen om at bruge de kompetencer, der er blandt forældrene. De ved, at der er en del forældre, der er ansat inden for sundhedssektoren, bl.a. læger og sygeplejersker, siger viceinspektør på Klokkerholm Skole, Peter Madsen, der glæder sig over den åbenbare forældreopbakning. Skolen har i forvejen stor fokus på sundhed, helt konkret er der ved at blive etableret en legepatrulje, hvor de ældste elever skal sikre, at de små kommer ud og lege. Derudover arbejdes der pt. på at etablere en madordning i kommunal regi og ydermere har niende klasse sundhed på skoleskemaet to timer om ugen. - Eleverne i 9. klasse vælger, gruppevis, at arbejde med et problem, der kan forringe deres livskvalitet, f.eks. rygning. Herefter skal de skaffe sig viden om årsagerne og effekterne af det valgte problem. Til slut skal de konkret forsøge at gøre noget ved problemet. Vi håber, at eleverne derved kan lære, at det nytter at gøre noget ved deres problemer, siger Peter Madsen og fortsætter. - Vi vil gerne være en sundhedsfremmende skole for at lære børnene at foretage sunde valg, fordi sunde børn lærer bedre. Forældreinitiativet frigør samtidig en række lærerkræfter og meningen er, at lærerne i stedet skal bruge tiden på et konkret tema, som endnu ikke er besluttet. Det er første gang, at skolen forsøger sig med forældreundervisning inden for sundhedsområdet, men måske ikke den sidste, påpeger Peter Madsen. - Vi har talt om, hvis det her bliver en succes, så kunne man gentage det, for det er her, vi har mange forældre med spidskompetencer.