EMNER

Forældrenes ansvar når unge går til fest

Ungdomsdiskotek Løgstør kan kun holde opsyn i hal og inden for hegn

RANUM:Det er forældrenes ansvar, om deres børn drikker alkohol, når de deltager i festerne i Ranumhallen arrangeret af foreningen Ungdomsdiskotek Løgstør. Det blev kraftigt understreget, da foreningen holdt generalforsamling på Hotel du Nord. De frivillige voksne, der er med til at afvikle festaftenerne, har kun opsyn med de unge inde i hallen og inden for hegnet. Til gengæld er det forældrenes ansvar, om deres børn deltager, hvor meget de drikker, og at de kommer hjem på betryggende vis, lyder det fra foreningen. Formand Jørgen Vestergård kunne i øvrigt fortælle, at aldersgrænsen ved 15 år havde kostet nogle gæster. Men man er ved at være oppe på det tidligere niveau. Mange gæster kommer langvejs fra. Det blev diskuteret, om der skal være alkoholfrit diskotek for unge under 15 år. Det kræver dog, at en del forældre melder sig til at være med i en opstartsgruppe. Konceptet ligger klar til brug, hvis nogen er interesseret, oplyser foreningen. Festaftenen i Ranumhallen i august flyttes til sidste fredag i måneden, og samtidigt droppes ballet i september. Erfaringerne viser, at der ikke kommer ret mange i begyndelsen af august på grund af sommerferien. Der tegner sig et overskud i foreningen. Ganske vist gav januar er underskud, men det skyldes indkøb af billetter til hele året. Den nye aldersgrænse på 15 år medførte også underskud i nogle måneder, men der regnes altså med overskud fremover, da besøgstallet stiger. Formand Jørgen Vestergård ønskede ikke genvalg, og det gjorde kasserer Hanne Holst heller ikke. Til gengæld blev Søren Jensen genvalgt, og nyvalgte blev Kaj Larsen og Ulla Kristensen. Suppleanter er Preben Schøpizinsky, Preben Kristensen og Lotte Fuglsang.