EMNER

Forældrenes ansvar - også om der skal straffes

HOBRO:Kun en af de fire drenge, som i weekenden måtte stå skoleret på politistationen efter at være taget på fersk gerning under indbrud, risikerer et strafferetligt efterspil. Han er nemlig fyldt 15 år. Hverken de to 13-årige eller den 14-årige kan nåes af lovens lange arm. Og dte er op til forældrene at sætte ind med straf, hvis de finder det på sin plads - efter at have rådført sig med de sociale myndigheder. Alle fire drenge blev afhørt lørdag. Eller mere præcist. De deltog i en samtale på politistationen. Den samtale foregik under overvågning af den vagthavende medarbejder fra socialforvaltningen i Mariagerfjord Kommune. Ungdomskonsulent Brian Hansen forklarer, at når mindreårige efter samtale med politiet har afgivet forklaring, overdrages sagen til de sociale myndigheder, som herefter foretager en såkaldt præventiv samtale med forældrene. Brian Hansen deltog ikke selv i lørdagens samtaler. Han understreger, at han ikke vil forholde sig til de to konkrete sager. Målet med en præventiv samtale er at spore sig ind på, hvilke sanktioner der bør sættes ind med for at stoppe børnene. Tyngden af sanktioner vil i sagens natur tage afsæt i, om der er tale om debutanter på den kriminelle løbebane. Eller om børnene tidligere har været på kant med loven. Eventuelt kan den første samtale følges op med en ny snak i hjemmet. - Men ansvaret for, hvad der konkret skal ske i forhold til barnet, ligger ene og alene hos forældrene, understreger Brian Hansen.