Forældreråd skal sikre indflydelse

Børne- og kulturudvalget ønsker ny struktur indført på alle skoler fra august 2004

Skolelukninger 26. september 2002 08:00

FARSØ: Det bliver gennem oprettelsen af fem nye forældreråd, at politikerne i børne- og kulturudvalget vil sikre lokalområderne indflydelse på skolerne i fremtiden. For opretter man en fælles ledelse på alle skoler er det naturligt, at der også kun bliver én skolebestyrelse. Det fremgår af det oplæg til en ny skolestruktur, som børne- og kulturudvalget vedtog på et ekstraordinært møde tirsdag - og som forældrene i de nuværende skolebestyrelser bliver præsenteret for på et møde på Farsø Skole i aften. På forhånd afviser formanden for børne- og kulturudvalget, Søren Virenfeldt, Farsølisten, at forældrene på de små skoler i oplandsbyerne skal frygte for deres indflydelse. - Vi vil sikre forældre-indflydelsen, ikke afvikle den. Det fremgår utvetydigt af det kommissorium for den nye arbejdsgruppe, vi har vedtaget, at forældrenes indflydelse skal sikres i den nye skolestruktur, siger Virenfeldt. Om forældrerådene så er nok til at tilfredsstille forældrene, får politikerne formentlig klar besked om på mødet i aften. Under alle omstændigheder forestiller politikerne sig, at den nye struktur skal forberedes allerede i det næste skoleår - altså fra august 2003 - og træde i kraft fra august 2004. Farsø bliver frontløber Lærerne - som i dag også bliver orienteret om politikernes tanker - skal ifølge oplægget arbejde i selvstyrende teams. Farsø Skole, der med 518 elever er så langt den største, skal være frontløber og allerede i løbet af næste skoleår etablere det første selvstyrende lærerteam. "Det vil være naturligt, at de små afdelinger har ét selvstyrende team pr. afdeling, mens den nuværende Farsø Skole vil få adskillige, der opdeles på en eller anden måde - for eksempel med et indskolingstrin, et mellemtrin og et udskolingstrin", hedder det i politikernes oplæg. Bedre læring Hensigten med de selvstyrende lærerteams er ifølge oplægget, "at skabe en struktur, som giver bedre muligheder for at kunne leve op til folkeskoleloven og dens læringssyn, samtidig med at der åbnes op for en større grad af fleksibilitet, udvikling af kompetencer hos medarbejderne, erfaringsudvikling og undervisnings-differentiering". Hvornår de øvrige skoler skal have etableret selvstændige lærerteams, vil politikerne lade det være op til den nedsatte arbejdsgruppe at vurdere. Arbejdsgruppen består af børne- og kulturchef Jørgen Graversen, skolelederne Kaare Maul, Strandby Skole, og Lars Kynde, Ullits Skole, samt to lærere. Arbejdsgruppen skal barsle med et færdigt udspil til en ny skolestruktur 1. december. Derefter behandler politikerne forslaget - før det sendes ud til fornyet høring hos forældre og medarbejdere på skolerne.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...