Forældres støtte det svageste led

FOLKESKOLE:PISA-undersøgelsen giver danske elever middelmådige karakterer. Det er åbenbart for enhver. Undervisningsministerens svar har været obligatorisk brug af test. Som far til børn i 1. og 4. klasse virker diagnosen som ude af trit med virkeligheden. Begge mine børn har været udsat for test i flere fag. Allerede i første klasse er vi som forældre blevet præsenteret for den yngstes resultater af gennemførte tests. Set med mine øjne er PISA-undersøgelsen nok et udtryk for forældres ambitionsniveau og evne til at støtte med lektiehjælp. For eksempel skulle min ældste datter i naturfag registrere vejret over fem dage på et udleveret skema, som var let at udfylde. En rigtig god opgave, men det var kun to elever, som afleverede et komplet skema, mens en tredje afleverede et ukomplet skema. Kun 3 elever ud af 24 har formået at lave de stillede lektier, men registreringer 5 dage i træk kræver også forældre, der hjælper. En anden gang i dansk var det eksempelvis kun 7 ud af 24 elever som afleverede en skriftlig dansk opgave. På forældremøder er klassens forældre meget opsatte på, at der skal indlæres noget. De faglige mål skal være høje, og skolen har meget høje faglige ambitioner. Men det er min vurdering, at det svageste led i forbindelse med børns indlæring er forældrenes evne til at støtte børnene med lektier. Med andre ord må forældrene oppe sig, hvis danske elever skal klare sig godt i kommende PISA-undersøgelser. I stedet for at skyde på lærere og skolen burde regeringen hellere bakke folkeskolen op med reelle forbedringer. I mange år er der lavet besparelser på folkeskoleområdet, da budgetterne ikke har fulgt udviklingen i priser og lønninger. Undervisningsministeren skulle hellere vise lederskab og bidrage til at understøtte et bedre samarbejde mellem hjem og skole. Så kunne jeg godt tænke mig at vide, om Ulla Tørnæs og mand har læst 15 minutter hver dag med deres barn. Det er skolens opskrift på en god lektiehjælp i dansk i de første år. Min kone og jeg har kun evnet at læse 15 minutter i de perioder, børnene har været motiverede.

Forsiden