forældreskole på Ankermedet

[ Forældreskolen for forældrene til børnene i de to 1. klasser på Ankermedets Skole er et helt nyt initiativ. [ Hensigten er, at forældrene skal kende de nye undervisningsmetoder, så de bliver bedre i stand til at hjælpe med lektierne. [ Forældreskolen strækker sig over 10 timer. [ Det er først og fremmest undervisningen i dansk og matematik, som Forældreskolen har fokus på. [ Forældrene vil desuden få en introduktion til, hvordan nye computerprogrammer kan hjælpe børnene med at læse, stave og regne. [ Undervisningen foregår om aftenen i de samme klasseværelser, som eleverne benytter i dagtimerne. [ Senere afgør skolen om Forældreskolen skal fortsætte de kommende år og måske udbredes til andre klassetrin og andre fag.