Lokalpolitik

Foran afgørelse om svømmehal-projekt

Borgmesteren venter, at de samlede udgifter når op på omkring 50 mio.kr.

SÆBY:På et ekstraordinært møde på tirsdag skal Sæby Byråd udvælge det endelige projekt for et svømmebad og et wellness-center i Sæby. Når byrådet har valgt projekt, går den endelige projektering i gang sammen med øvrige forberedelser til byggeriet - med henblik på byggestart i september eller oktober. Byggeriet skal står færdigt i november eller december næste år - altså kort før kommunesammenlægningen1. januar 2007. Syv entreprenører blev for nogle måneder siden efter en såkaldt prækvalifikation udvalgt til at give tilbud om totalentreprise - såkaldt omvendt licitation. For lukkede døre har der i senest tid været holdt fire møder for lukkede døre med gennemgang af de syv indleverede projekter. Senest har byrådet på et møde i denne uge fået gennemgået de tre projekter, der er gået videre til "finalen" på tirsdag. Gennemgangen blev bl.a. foretaget af kommunens rådgiver, ingeniør Poul Arendrup fra det rådgivende ingeniørfirma Niras' Sæby-afdeling. Det skete med henblik på, at byrådet på tirsdag skal vælge det endelige projekt. - Det kan blive svært, for jeg synes, at alle projekter - og det gælder i øvrigt alle syv - er flotte, siger borgmester Folmer Hansen (V). Det bliver detaljer, der i sidste ende kommer til at afgøre det hele. De syv entreprenørfirmaer har udarbejdet forslag til et svømmebad og wellness ud fra den bundne opgave, at udgifterne ikke må overstige 42 mio. kr. - Dertil kommer tekniker- og rådgiverhonorarer samt inventer, så totaludgiften vil formentlig nå op i nærheden af 50 mio. kr., oplyser borgmesteren. Til det ekstraordinære byrådsmøde på tirsdag er der adgang for interesserede tilhørere. Svømmebadet og wellness-centret skal opføres ved SæbyBibliotek og det nye musik-og kultur, der snart vil blive indviet.Svømmebadet skal via udearealerne integreres med disse to byggerier.