Forandring fryder

Lærere glæder sig over opbakning til forandring, selv om det indebærer ekstra arbejde

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Skolen bestræber sig på at gøre Afklaringen - der om eftermiddagen fungerer som lektiecafé - til et hyggeligt sted at være. Foto: Kurt Bering.

HJØRRING:Hvis godt i gang er halvt fuldendt, så er Højene Skole halvvejs i sin bestræbelse på at ændre de ældste elevers skolegang, så de modsvarer tidens krav - ikke mindst om, at flere skal gennemføre en uddannelse. Det er dog for tidligt at afgøre, om skolen formår at løfte procentsatsen af unge, der tager en uddannelse, fra de 80 procent, der er det reelle tal i dag, til de 95, som regeringen har sat som mål. Forandringerne blev nemlig først sat i gang ved begyndelsen af dette skoleår, da ¿Afklaringen¿ og ¿Omtanken¿ blev faste begreber for overbygnings-eleverne, der også oplevede, at der blev sat fokus på deres adfærd og sprogbrug. Udgangspunktet for forandringerne var, at folkeskolen ifølge skoleleder Michael Harritslev bare ikke gør det godt nok for de ældste elever, og ikke i tilstrækkelig grad tager højde for, at folkeskolen i dag er et trin på elevernes videre vej - mere end et afsluttet kapitel i sig selv. Samme holdning havde en gruppe lærere, der begyndte at tænke tanker om, hvordan Højene Skole kunne gøre det bedre. De fik opbakning fra skolelederen, der satte de nødvendige timer og ressourcer af, så skolen kunne gå i gang. - Det var fedt, at man ikke bare fik den dér karklud i hovedet, men derimod en kanonopbakning ... også selv om det betød, at man mødte op med rystende knæ, siger Thomas Jensen om den første dag, tankerne skulle føres ud i praksis. Nemmeste at lade være Han og kollegerne Susanne Rasmussen og Sven Bertelsen havde ellers forberedt sig ekstra godt på dette skoleår for at være sikre på at kunne imødekomme de nye udfordringer, og de har vist - siger Susanne Rasmussen - brugt hele årets forberedelsestid allerede. Til gengæld har de fået projektet sat godt i gang, og de synes alle, at det er spændende - ¿selv om det nemmeste ville have været at lade være¿. De har været lærere i folkeskolen i tilsammen 48 år og kunne have kørt langt på rutinen. - Det var også for at prøve noget nyt, siger Sven Bertelsen, der står for godt halvdelen af de 48 år. Han fortæller, at man som lærer godt kan have dårlig samvittighed over, hvad man ikke når med den enkelte elev. - Det har man på skolen nu bedre muligheder for, og det betyder nye udfordringer. - Man sidder jo både om aftenen og i bilen og tænker på, hvad pokker man kan gøre i den og den situation, smiler den erfarne lærer til sine kolleger, som viser, at det kan de godt genkende. Holdningsændring Som det fremgår af andre artikler på siden, så har Højene Skole ændret skolegangen på konkrete punkter, men der er også tale om en holdningsændring til måden at tænke overbygning. - Men der er ikke noget hokus-pokus i det, siger Sven Bertelsen, der ærgrer sig lidt over, at omtalen af Højene Skoles initiativ får andre skolefolk til nedladende at sige, at de ¿da har gjort det samme hjemme på egen skole¿. - Jamen fint. Vi gør bare det, vi synes er nødvendigt, lyder hans svar. Sven Bertelsen nikker dog også genkendende, når Susanne Rasmussen fortæller om positiv nysgerrighed fra andre lærere. Hun er tillidsmand og møder derfor lærere fra det ganske land, og de vil gerne høre om projektet på Højene Skole. Nysgerrigheden fortæller lærerne, at der er behov for at gøre noget andet for skolens ældste elever. Det samme gør responsen fra kollegerne på Højene Skole, samt fra skolebestyrelsen og skolelederen. Skolelederen Michael Harritslev er indstillet på, at der også i årene fremover skal satses på den proces, der er sat i gang. Også selv om det er en stor økonomisk satsning. ¿Afklaringen¿ koster således godt og vel en lærerstilling. Forklaringen på, at Højene Skole kan satse så meget, er dels, at man vil - og altså prioriterer opgaven - samt at skolen har en god økonomi. Skolen har nemlig flere elever i klasserne, end de 18-19 stykker, der udgør den ¿udgiftsneutrale¿ klassestørrelse - blandt andet fordi man oplever en stor søgning fra andre forældre og elever fra skoledistrikter i Hjørring, som er interesserede i de forandringer, skolen har sat gang i.