EMNER

Forandring sat i gang

Valget gav SF del i magten, og vi begynder nu en forandring af Danmark. SF fik en forventeligt tilbagegang ved valget, det var prisen for at lægge en konkret politik frem til vælgerne, mens andre partier kunne køre frihjul, og de profiterede naturligt deraf.

Danmark er ikke et revolutionært land, og tak for det. Danmark regeres stort set altid af mindretalsregeringer, der parlamentarisk er tvunget til at finde flertal for sin politik. Det har den fantastiske konsekvens, at enhver siddende statsminister med sin regering må afsøge forskellige forligsmuligheder og dermed potentielt inddrager så mange vælgere som muligt. Dette ideal grundes i det samarbejdende folkestyre, som har været skrinlagt siden 2001, hvor VKO har regeret som en enøjet dinosaur med klap for det venstre øje. Denne stagnationspolitik betaler det danske samfund nu en høj pris for. At VKO har formået at formøble et historisk økonomisk opsving, og aflevere intet mindre end et konkursbo, vil gå over i dansk politisk historie. For SF og regeringspartnerne er det derimod et kardinalpunkt, at det skal lykkedes at forlige sig over midten i dansk politik. Vi ønsker, at de vælgere, der har stemt på blå blok, ikke skal se deres stemme sygne hen, vi ønsker at regere for hele Danmark. Blokpolitikkens syge væsen har vundet indpas i den politiske bevidsthed, og mangt en vælger og kommentator tror det er en naturlov, at forskellige partier og ideologier ikke kan eller vil samarbejde. Det nye regeringsgrundlag er et direkte opgør med denne bevidstløshed, og er af flere beskrevet som det mest visionære og bredt favnende grundlag en regering nogensinde har fremlagt. SF er ikke i krise, overhovedet. SF er ikke styret af meningsmålinger. SF er drevet af lysten til at forandre Danmark og igen skabe et samfund med selvrespekt - også ude i den store verden, hvor den danske stjerne er falmet fatalt. SF ønsker kun del i magten, så længe vi forandrer med dén.