Forandringens vinde blæser over HI IDRÆT: Hjørrings Idrætsforening ruster sig til fremtiden med ny ledelses-struktur

HJØRRING:Mens fodboldspillerne er ved at æde sig ind på forårssæsonen, har ledelsen i Hjørring Idrætsforenings (HI) fodboldafdeling arbejdet bag kulisserne på en stor forandring. I en erkendelse af, at det bliver svære og svære for idrætsforeninger at tiltrække og aktivere frivillige ledere, har klubben søsat en helt ny struktur, der skal lede og drive HI frem mod bedre tider. I tilfældet med HI fodbold, er nye og bedre tider lig med, at klubbens førstehold i 2006 er, at finde i fodboldens 1. division. Lige nu spiller de i 2. division, men det er ikke godt nok for den lokale klub. Så nu skal kræfterne koncentreres på en helt ny måde i Hjørrings største idrætsforening. Sidste år spaltede man klubben, således at håndbold- og fodboldafdelingerne blev delt i to. Nu deler foboldledelsen sig også i flere dele. - Vi vender det hele en gang ting og har arbejdet med en helt ny struktur. Vi vil gerne effektivisere og rationalisere dagligdagen, hvor vi har oplevet, at vi spænder meget vidt i vores ansvarsområder og i, hvad der bliver talt om på vores møder. Vi vil gerne have flere hænder inde over færre ting - også fordi vi har set en udvikling, hvor det bliver svære for os at skaffe frivillige ledere, fortæller Jesper Schou, der er formand for det der nu er HI fodbolds øverste ledelse - det såkaldte koordinationsudvalg. Mere overskueligt Udvalget bliver kort fortalt den øverste ledelse, mens der som noget nyt er blevet skabt mange under-udvalg med få og meget specifikke opgaver. På den måde håber ledelsen, at det bliver lettere og mere overskueligt, at være frivillig idrætsleder i HI. For eksempel er det fremover kun én person, der skal opkræve medlemskontingenter, mens en anden tager sig af sponsorater. - Det skulle gerne ændre sig fra få, der laver meget, til flere, der laver mindre, siger Jesper Schou. - I takt med at aktivitetsniveauet er steget i HI, så er der også kommet flere opgaver. Ungdomsafdelingen er blevet større og seniorafdelingen mere professionel med flere opgaver. Så vi skal finde flere personer, men det håber vi bliver lettere, når det er færre og mere specifikke opgaver, supplere HI's tidligere formand Lasse Kristensen, der nu har ansvaret for serviceafdelingen. - Jeg var ramt af det med for meget arbejde og for mange forskellige opgaver, som var en af grundene til jeg stoppede som formand. Men med den nye struktur, så vil jeg gerne tage ansvaret for en af afdelingerne, tilføjer Lasse Kristensen. Ændringerne blev vedtaget på en generalforsamling fornylig og selv om de først formelt træder i kraft fra nytår, så er de allerede ved at blive integreret i klubben. Således har klubben ansat en marketingschef på halv tid, der skal stå for den voksende sponsordel i HI. Samlet set så nærmer HI sig 500 medlemmer i fodboldafdelingen, som er den eneste afdeling, der bliver berørt af ændringerne.