Forandringer for 7. klasser kræver en debat om placering

SKOLESTRUKTUR:Vi lever i en tid, hvor tingene ændres i et stadigt højere tempo. Dette gælder i høj grad også folkeskolen. Jeg tænker her på kravene til lærerne, til undervisningens indhold og sidst, men ikke mindst: De unge selv! Når jeg sammenligner 7. klassers elever af i dag med 7. klassers elever fra dengang, jeg selv gik i en sådan, ja så ser jeg ganske store forskelle: De unge er i dag langt mere modne - såvel fysisk som mentalt. Hertil kommer, at eleverne i 7. klasserne starter op med fag som f.eks. fysik, tysk/fransk, geografi og biologi, som de skal have et fortsat forløb med i 8. og 9. klasse og - ikke uvæsentlig - at forslaget til den nye folkeskolelov lægger op til en tre-deling af klasserne (0. - 3. klasser, 4. - 6. klasser og 7. - 9. klasser). Denne tre-deling betyder, at 7.-9. klasserne får tildelt et samlet timetal for disse fag, (samt for dansk, matematik og historie), ligesom der vil blive fastlagt et samlet mål for, hvad eleverne skal lære i denne periode. Ovennævnte fakta mener jeg, at et ansvarligt kulturudvalg ikke kan sidde overhørig. Et enigt kulturudvalg, der, som bekendt, består af et medlem fra SF, to fra Socialdemokratiet og fire fra Venstre, har derfor ønsket en DEBAT om emnet. Indledningsvis har samtlige skolebestyrelser været inviteret til et debatmøde på rådhuset. Skolebestyrelserne har herefter mulighed for at drøfte emnet med forældrene til respektive skolers børn og disses lærere og evt. andre professionelle indenfor faget. Sagen ender op med, at vi igen inviterer skolebestyrelserne ind til debat, og - hvis man måtte ønske det - er vi selvfølgelig også klar til at tage et samlet møde, hvor alle skolebestyrelser deltager på én gang. Det, vi ønsker belyst er: Hvilke hensyn skal veje tungest i denne sag: Det unge menneskes tarv eller hensynet til evt. påvirkning i lokalsamfundet/skolen, der "bliver tilbage". Det er mit håb, at så mange som muligt vil give sin mening til kende om dette emne. Når debatten så er afsluttet, tager vi en politisk beslutning.