Detailhandel

Forandringer i centrum

Renovering af Algade kan begynde i efteråret - grundejere skal betale halvdelen af de cirka 2,3 mio. kr.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Til foråret går kommunes folk i gang med at forskønne dette hjørnet af banegårdspladsen. Foto: Henrik Louis

Brønderslev centrum står over for flere forandringer samt forskønnelse i år. Således forventer formand for Teknik- og miljøudvalget Karsten Frederiksen, at en del af gågaden i Algade kan renoveres i efteråret. Han håber desuden, at der kan findes plads til en offentligt toiletbygning på pladsen bag den nuværende Føtexbygning - og hertil kommer en række mindre renoverings- og forskønnelsesprojekter i midtbyen. - Det er utrolig vigtigt, at vi formår at udvikle midtbyen i samarbejde med de private investorer, der er med til at give byen ny dynamik, siger Karsten Frederiksen og fortsætter: - En enig midtbygruppe tilkendegiver, at man ønsker en renovering af gågaden opdelt i etaper, så man kan tage hensyn til de nye projekter, der er på vej, tilføjer Karsten Frederiksen. Han nævner i den forbindelse, at den gamle Føtex-bygning skal indrettes med nye specialbutikker, når det nye varehus står indflytningsklar i Østergade - et projekt som TK Development arbejder på. Samtidig arbejder Dan Sandberg med en nyt byggeprojekt for karreen, der i dag huser blandt andet Netto. Renovering i etaper En renovering af gågaden vil skønsmæssigt koste 2,3 mio. kroner, og Karsten Frederiksen understreger, at projektet forudsætter, at grundejerne i Algade betaler halvdelen af udgifterne til en renovering. - Det er i den forbindelse vigtigt, at vi har handelsstandsforeningen og Algadeforeningens klare tilkendegivelse af, at man vil indgå i en medfinansiering af gaden. Herefter er det en politisk opgave at løse den kommunale medfinansiering, og jeg har tilkendegivet, at jeg meget gerne - for at få projektet gennemført - ser renoveringen af gågaden fordelt over mindst to år, tilføjer Karsten Frederiksen. - Ønsket fra Midtbygruppen er, at Algade bliver gåvenlig, og at gaden samtidig indrettes, så der skabes mere liv med eksempelvis hyggekroge. Pullerterne der skal forhindre bilisters adgang i gågaden er nu også ved at være klar til drift. Pullerterne opsættes ved indkørslerne til Algade og er automatisk styret. - Så forhåbentligt er pullerterne i drift i slutningen af denne uge, oplyser Karsten Frederiksen. - Samtlige indkørsler til Algade vil blive lukket, så vi sikre, at der ikke kører biler gennem gaden i de perioder, der er gågade. Ønsker toiletbygning Ønsket om at få et offentlig toilet i midtbyen dukker med jævne mellemrum op, og har ligeledes været drøftet i Midtbygruppen. - Men det har været utroligt svært at få nogen til at placere en toiletbygning i byen. Vi har aftalt et møde med de to store private investorer - Dan Sandberg og TK Development - med henblik på at få området bag det nuværende Føtex og Algade forskønnet og få det tilpasset de kommende udviklingsprojekter for området. Måske kunne man her etablere en offentlig toiletbygning, siger Karsten Frederiksen. Banegårdsplads og Torvegade Flere steder i midtbyen vil der ske forandring. Således sker der i foråret en forskønnelse af et området af banegårdspladsen. - Der er ikke penge til renovering af hele banegårdspladsen, men vi går i gang med det hjørne, der vender over mod Algade. Der skal ryddes op i beplantningen, og samtidig får vi renoveret flisearealet. På den måde vil vi begynde en renovering af området, så det knyttes tættere til gågaden. Endelig skal der ske ændringer i Torvegade, hvor der er ønske om at ændre vejens udseende i stil med Bredgade og Søndergade, hvor der skiftevis er etableret p-pladser på højre og venstre side af vejen. Parkeringsarealet bag Jyske Bank har også været i fokus i Midtbygruppen, og ønsket er, at pladsen renoveres. Håbet er desuden, at fremtiden for den tidligere Kvickly-bygning afklares.