Lokalpolitik

Forandringernes år i den nye kommune

2007 vil nok blive husket som året, hvor to kulturer mødtes - og blev harmoniseret

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Ved flere byrådsmøder i årets løb, var borgere mødt talstærkt op for at vise deres utilfredshed med nogle af de forslag, som politikerne behandlede. Her er det forældre til børn i børnehaven Kærnehuset der protesterer mod lukningen af børnehaven. arkivfoto: Henrik Louis

Forandringer fryder, siges der. Om det er sandt, er der nok delte meninger om blandt borgerne i den nye Brønderslev Kommune, der snart har et år på bagen. 2007 var som bekendt første leveår i den nye kommune, og det blev et år, hvor harmoniseringerne for alvor fik betydning for borgernes hverdag. Både på godt og ondt. Byrådspolitikerne lagde hårdt ud med at ændre kommunens navn fra Brønderslev-Dronninglund til Brønderslev Kommune allerede 18 dage inde i det nye år. Et delt byråd skulle tage stilling til storkommunens nye navn, og et flertal endte at altså med at pege på Brønderslev. Og de delte vande i byrådet har på mange måder afspejlet det første år i Brønderslev Kommune. Allerede fra de første måneder blev der talt om den østlige og den vestlige del af kommunen. Og dem der har råbt højest i deres kritik er nok borgerne i den tidligere Dronninglund Kommune. Det er da også her, der er sket de største forandringer. Nogle af hovedtemaerne har været: Den manglende genbrugsplads i Dronninglund, lukningen af turistkontoret, afskaffelsen af snerydningsordningen, lukning af plejehjem, besværlige busforbindelser og ny struktur på daginstitutionsområdet. Dronninglund mistede nemlig sit turistkontor i 2007. og turistindsatsen blev flyttet til Brønderslev. Og siden har borgere og politikere fra Dronninglund kæmpet for at få et nyt kontor til den østlige del. Men også beslutningen om at lukke de små genbrugspladser i Asaa, Flauenskjold, Agersted, Ørum og Klokkerholm har mødt stor modstand, ligesom debatten om den manglende genbrugsplads i Dronninglund nærmest ingen ende vil tage. Sidstnævnte sag kommer med al sandsynlighed også til at præge 2008, idet Miljøklagenævnet mangler at behandle klagen fra lodsejeren over, at byrådet har valgt at ekspropriere hans jord. Forældre, børn og personale har også skulle vænne sig til, at de aldersintegrerede institutioner i Dronninglund er en saga blot. Harmoniseringen betød nemlig, at SFO¿erne også kom til Dronninglund. Forslag der skabte røre Men det har nu ikke kun været Dronninglund-borgerne, der har måtte vænne sig til nye forhold. De små biblioteksfilialer i hele kommunen måtte også lukke for at blive erstattet af bogbusser. Og a pro pros busser, så har busforbindelserne mellem kommunens byer også været til debat. Godt nok har rute 212 skabt direkte forbindelse mellem Dronninglund og Brønderslev, men til gengæld er der forsvundet en del ruter i de mindre byer. Blandt andet har borgere i Hallund, Øster Brønderslev, Ørum og Klokkerholm har været på barrikaderne. Og så var der alle de ting, der skabte en masse debat - men som aldrig blev til noget. For i årets løb har 7. klasserne på de små skoler været i spil, da Børne- og Ungdomsudvalget foreslog at samle 7. årgang på de store skoler. Det forslag fik en så hård medfart, at det nu er udskudt på ubestemt tid. Flere plejehjem har også været lukket i løbet af året - i hvert fald på skrivebordet. Først kom en såkaldt Masterplan, hvor Tonnishave i Asaa og Aldersro i Flauenskjold var foreslået lukket. Dernæst bragte borgmester Mikael Klitgaard (V) sig selv i centrum, da han i forbindelse med budgettet foreslog at lukke plejehjemmet i Stenum. Ingen af delene har udsigt til at blive ført ud i livet.