Redningsvæsen

Forarbejde til ambulanceplan ikke godt nok

Amtsrådsmedlem Karsten Højen har spurgt amtets sundhedsudvalg om analyseresultater forud for dagens møde

BROVST:I dag skal amtets sundhedsudvalg for anden gang tage stilling til ambulanceberedskabet i Brovst, Farsø og Støvring, efter at amtsrådet på sit seneste møde sendte beslutningen tilbage til udvalget. Sundhedsudvalget bestemte i første omgang, at ambulanceberedskabet i Brovst skulle erstattes af en enmandsbetjent akutbil, som ikke kan medtage liggende patienter. Både beslutningsproceduren, hvor sagen blev behandlet på den lukkede dagsorden, og selve beslutningen medførte overraskelse og utryghed hos såvel lokalbefolkning og politikere. Et borgermøde i Brovst-hallen samlede 400 deltagere, og en stor gruppe mennesker fra Han Herred mødte op, da sagen blev behandlet på amtsrådsmødet. Sundhedsudvalget har nu gennem længere tid haft sagen til overvejelse, og på mødet i dag ventes udvalget at fortsætte drøftelserne uden at træffe beslutning. Amtsrådsmedlem Karsten Højen (S) vurderer dog ikke, forarbejdet er gjort ordentligt, så udvalget bliver i stand til at træffe en korrekt beslutning. - Jeg mener ikke, man bør justere på antallet af beredskaber uden at der først foreligger et grundigt analysearbejde, skriver Karsten Højen i en henvendelse til udvalget, hvor han samtidig spørger til en række forudsætninger for beslutningen: Hvor mange ambulancer er i drift henover et døgn - og hvornår på døgnet? Hvordan er forholdet mellem alm. sygetransport og akut ambulancekørsel? Hvilken betydning har den ny sygehusstruktur, set i forhold til ambulanceberedskabernes placering? Bør der tages specielle lokale hensyn i amtets yderdistrikter, for at sikre et ligeligt serviceniveau og en ligelig sikkerhed for borgerne i amtet? Ambulancebekendtgørelsen fra 2000 pålægger amterne at nedsætte et præhospital udvalg, der skal være rådgivende om den præhospitale indsats. Er dette udvalg nedsat i Nordjylland og hørt i denne sag?Har man i spareforslaget vurderet Falck"s umiddelbare interesser for at finde en besparelsesløsning/forslag, der tilgodeser Falck"s tal på bundlinien bedst muligt? Karsten Højen foreslår sundhedsudvalget at skære i ambulanceberedskabet i Aalborg, som det meste af døgnet har et "flydende" beredskab af ambulancer fra oplandet, der transporterer patienter til og fra Aalborg Universitetshospital. Vil der i enkelte situationer være behov for ekstra kapacitet, er der ikke længere fra land til by end omvendt, påpeger han. Endelig stiller Højen spørgsmålet, om sundhedsudvalget har indkalkuleret en højere kilometerafregning fra Falck , når ambulanceberedskaber i yderdistrikterne nedlægges.