Gistrup

Forarbejdet var gjort

GISTRUP:Selvom der af forskellige årsager skulle vælges et halvt nyt centerråd i forbindelse med generalforsamlingen på Beltoften i Gistrup forleden gav det ikke anledning til problemer, da det siddende centeråd havde udført et fornemt forarbejde. Der var således opstillet tre nye kandidater til afløsning for de tre, der ikke ønskede genvalg så Kaja Sørensen, Ib Andersen og Christian Sivertsen afløste Karna Toft, Poul Lind og Henning Poulsen mens der var genvalg til Jonna Hansen. Tilsvarende var der nyvalg af Kirsten Nielsen og Lis Mortensen som suppleanter i stedet for Lotte Holmgaard og Grethe Villadsen. Kasserer Ellen Petersen fremlagde regnskabet for den såkaldte brugerkasse og efter udgifter på 239.398,75 kroner og indtægter på kun 220.401,25 kroner blev det til et underskud på 18.997,50 kroner. Det var naturligvis den flotte julilæumsfest i anledning af centrets 20 års fødselsdag, der gav underskuddet, og i fortsættelse heraf blev det med stor beklagelse konstateret, at kommunen ikke har givet bare én krone til arrangementer i 2005.