Forargeligt tv

TV 2 har her for nylig lanceret en ny programserie med titlen "bedstemødre på bordel" i skikkelse af Karen Thisted og Suzanne Bjerrehuus.

To gode veninder på den gode side af 60 år, der udforsker prostitutionsmiljøet. Det kan måske være spændende nok. Suzanne Bjerrehuus virkede da også helt forlegen, da hun sad på sengekanten og var med på en "kigger", da den ene af de medvirkende prostituerede var i gang med at betjene en kunde - hvor plat kan det være. Karen Thisted afslog tilbuddet som "kigger". Jeg ved ikke rigtigt, hvad den dybere mening med programmet er - hvis der er nogen. Selv mener Bjerrehuus, at programmet kan være med til at give politikerne ny indsigt i prostitutionsmiljøet. Det tvivler jeg stærkt på. Thisted og Bjerrehuus er enige om, at kvinder, der er handlede, og som bliver plantet i prostitutionsmiljøet, er totalt uacceptabelt. De er også enige om, at narkoprostituerede lever et kummerligt liv og bør hjælpes. Så hører enigheden også op. I diskussionerne udgør Thisted og Bjerrehuus to modpoler. Thisted kan ikke holde ud til at bo i et land, hvor der går sexslaver rundt og mener, at skal man det til livs, så må kunderne kriminaliseres. Der skal være et forbud mod købesex. Den holder altså ikke - så får vi netop et prostitutionsmiljø, der ikke er underlagt nogen former for samfundsmæssig kontrol og hvor vold og kriminalitet vil få frit spil. Bjerrehuus er modsat Thisted overbevist om, at "den lykkelige luder" findes, og at man derfor ikke skal blande sig i kvindernes valg af erhverv. I Bjerrehuus' optik er det kun de ulykkelige, der skal hjælpes. Der er intet nyt under solen i programmet "bedstemødre på bordel". Det er den samme diskussion, hver gang prostitution debatteres. Skal kunderne kriminaliseres, eller går der virkelig nogle "lykkelige ludere" rundt, som er glade for deres job. Det er snart 12 år siden, at et flertal i Folketinget afkriminaliserede prostitution, idet et flertal men, e at prostitution var et udtryk for sociale problemer. Selvom de prostituerede skal betale skat af indtægterne fra prostitution, betyder afkriminaliseringen ikke, at prostitution er et legalt erhverv. Dobbeltmoralen skriger til himlen. De prostituerede skal altså betale skat af noget, som politikerne mener, er et socialt problem. Afkriminaliseringen betyder kun, at de prostituerede ikke kan straffes for at bedrive prostitution. Når det politisk er besluttet, at prostitution er et socialt problem, skal de prostituerede have hjælp til at komme ud af prostitution. På den front er der sket bemærkelsesværdigt lidt. Det er åbenbart vigtigere at blive enige om, hvordan man skal forstå fænomenet prostitution: Er det vold mod kvinder? Skal kunderne kriminaliseres? Skal prostitution helt forbydes? Eller skal det legaliseres? Uanset hvordan man forstår fænomenet prostitution, så er jeg ikke i tvivl om, at skal der etableres en social indsats for de ulykkelige prostituerede, må medierne, forskere, politikerne og de "kendisser" m.fl., der beskæftiger sig med prostitution holde op med at skændes om, hvordan man skal forstå fænomenet prostitution. De mange meninger, der konstant brydes i prostitutionsdebatten, er blevet den mest markante barriere for at etablere en social indsats, der kan hjælpe "de ulykkelige" ud af prostitution. Hvis forudsætningen for at etablere en social indsats er, at der skal være enighed om, hvordan man forstår fænomenet prostitution, kan de ulykkelige prostituerede, der har behov for hjælp, forsat se i vejviseren efter hjælp. Om Thisted får overbevist Bjerrehuus om det skadelige i prostitution, når serien er slut. Det vides ikke, men det er heller ikke relevant. Derimod kan jeg godt være bekymret for, om Bjerrehuus' kendis-effekt og hendes romantiske forestillinger om den "lykkelige luder", kan få nogen unge kvinder til at tage springet ind i prostitution. Det vides heller ikke, men det er dybt relevant. Tina Bømler er lektor på Aalborg Universitet ved Institut for Sociologi og Socialt arbejde. Hun har bl.a. skrevet en række bøger om samfundets skyggesider.