Aalborg

Forarget over politiske goder

Det har vakt en del opmærksomhed, at de politiske "smøringer" har nået nye højder. Nu er det ikke bare de gratis rejser, gratis adgang til forlystelser og medfølgende goder i forbindelse med bestyrelsesposter, som der er tale om.

Opmærksomheden på dette område er fremkomet i forbindelse med, at Jørn Dohrmann fra Dansk Folkeparti har fået stillet en temmelig dyr motorcykel til rådighed, kvit og frit. Det er vel i grunden naturligt at spørge om, hvor grænsen går for smøring/gratis goder m.v. Blandt de mange, som er forargede over de gratis politiske goder, finder man Borgerlisten for Aalborg Kommune, ved listens politiske orakel, Michael Madsen (MM). Det er vel i grunden naturligt, at en Borgerliste bl.a. vil varetage de svages interesser og holde øje med brug af økonomiske ressourcer. Derfor vil listen have fuld klarhed over de økonomiske interesser, som politikere i både kommuner, regioner og Folketinget går ind for. Alle er vel interesserede i denne klarhed, så langt hen ad vejen kan jeg følge denne opfordring. Hvis jeg så tyder listens politik rigtigt, så går man vel ind for totalt at afskaffe "smøringer", eller har listen et niveau som accepteres af listens medlemmer? Vil det blive sådan, at hvis listen nu skulle blive repræsenteret i byrådet, at man vil frasige sig enhver form for "smøring" og politiske goder? I et læserbrev 22. juli citerer MM Jørn Dohrmann for, at det er ganske naturligt at sige ja tak til et godt tilbud. Skulle alle politikere der f.eks. spiller golf, sige nej tak, hver gang der stilles gratis golfudstyr til rådighed? Tja, hvad siger borgerne, spørger MM om! Meget elegant at prøve på at se, om der er en masse borgere, som er forarget over de politiske goder, men mon ikke det var mere elegant, hvis MM havde "spurgt" - Tja hvad siger Borgerlisten, og så havde fortalt borgerne, hvad Borgerlistens helt klare holdning er på dette område? Hvad er Borgerlistens "smøringsgrænse"?