"Forbandede gravhøje" på udstilling

AARS:"Forbandede Gravhøje" er den provokerende overskrift på en specialudstilling, der søndag åbnes på Museumscenter Aars. Den er således det lokale bidrag til den landsdækkende "Historiens Dag" søndag 22. maj. Efter åbning af udstillingen, der er tilrettelagt af stud. mag. Maria Thiemke i samarbejde med museumsinspektør Bo Madsen, bliver der arrangeret en rundvisning på en arkæologisk udgravning uden for Aars. Med overskriften på udstillingen hentydes til mange landmænds større eller mindre irritation over at lægge jord til en eller flere gravhøje, for i relation til markarbejdet kan de godt være lidt en plage. Men samtidig er de en karakteristisk del af det danske landskab - og ikke mindst af vores historie. - Alle kender vel gravhøje. Mange har stået på en græsklædt storhøj fra bronzealderen. Færre har kravlet ind i kammeret af en jættestue i en af de flotte høje, der er fredede - og få, siger museumsinspektør Bo Madsen. - Et større antal gravhøje - og andre fortidsminder - ser ikke så godt ud. De forsvinder hastigt som følge af vækst og udvikling af byggeri, anlægsarbejder, råstofudvinding, skovbrug og landbrug. Og på grund af manglende bevillinger lykkes det kun at nød-udgrave et fåtal af de over-pløjede gravhøje i det åbne land, tilføjer Bo Madsen. Udstillingen på Museumscenter Aars viser udvalgte fund fra nød-udgravninger i Vesthimmerland. - Flere er af stor forskningsmæssig betydning og er ganske sjældne i deres sammenhæng. Et eksempel er skelettet af et seks måneder gamle spædbarn, der gravlagdes i en høj ved Næsby Østergaard i slutningen af stenalderen. Det udstilles for første gang efter en omhyggelig konservering, slutter Bo Madsen.