Forbedret indsatsmod giftgrunde

Øget viden om de øverste lag gør det nemmere at rense forurenet jord

AALBORG:Firmaer og myndigheder i både Danmark og resten af verden bruger milliarder af kroner på at rense jorden på forurenede grunde. Et stort og ihærdigt arbejde - men det foregår ofte i blinde. Det mener jordfysiker og lektor ved Aalborg Universitet (AAU) Per Møldrup. Blindheden skyldes, at man ved for lidt om, hvad det rent faktisk foregår i de øverste tre-fem meter af jordens overflade. Det meste arbejde bygger på erfaringer i stedet for videnskabelige undersøgelser, for stoffers vandring i jorden har hidtil været et næsten uudforsket område. - Jorden er intelligent, så det skal vi også være, siger Per Møldrup. Han har gennem de sene-ste mange år især beskæftiget sig med, hvordan gasser bevæger sig gennem jorden. Det har stor betydning for den omsætning af forskellige stoffer, der sker - også omsætningen af farlige stoffer. Mange af dem bliver opløst af bioorganismer, der lever i jorden; kunsten består i at få skadelige stoffer og de små organismer til at mødes. Jordfysikken er en ung videnskab, men fremtidsudsigterne er meget store, mener Per Møldrup: - Vi er ved at begynde at få de første rigtige kig ind i jordens indre rum. Vi er ved at nærme os det. Hans eget arbejde er gjort så godt, at han netop har fået den tredje væsentlige internationale anerkendelse på mindre end et år. 1. sektion side 7 MitLiv side 7