Forbedret natur for rullende turister

Arbejdsgruppe foreslår konkrete forbedringer af fire attraktioner i Rold Skov-området

HIMMERLAND:Fire populære besøgsmål i den himmerlandske natur skal nu gøres mere tilgængelige også for handicappede. Det foreslår en arbejdsgruppe, som netop har barslet med en rapport om mulighederne for at udvikle handicapturismen i Rold Skov-området. Det er de fire kommuner Støvring, Skørping, Arden og Sejlflod, som i samarbejde med Nordjyllands Amt og Buderupholm Statsskovdistrikt har nedsat arbejdsgruppen, hvor De Samvirkende Invalideorganisationer naturligt nok også er repræsenteret. I første omgang har gruppen vurderet i alt 45 lokaliteter på deres adgangsforhold og egnethed for færdsel med først og fremmest kørestole. Af de 45 steder har gruppen udvalgt fire, et i hver kommune, som man nu foreslår som pilotprojekter, hvor man med fordel kan begynde at forbedre tilgængeligheden. Det drejer sig om Gravlev Sø (Støvring/Skørping), Bramslev Bakker (Arden), Store Økssø (Skørping) og Lillesø i Lille Vildmose (Sejlflod). Blandt andet kan man lave nye stianlæg med kørestolsvenlig belægning, opsætte borde og bænke, etablere handicaptoiletter og bygge rampeanlæg for kørestolsbrugere og gangbesværede. Tilsammen vil pilotprojekterne ifølge gruppens forslag koste halvanden million kroner. - Nu har vi sendt forslagene til politisk behandling i de fire kommuner. Og det ville jo være rigtig genialt, hvis vi kunne komme i gang i år, hvor det netop er handicapår, siger Bodil Christensen, turistchef i Skørping Kommune og sekretær for den fælles arbejdsgruppe. De oprindelige 45 lokaliteter er også vurderet på deres besøgsværdi og attraktionsværdi og vil nu blive lagt ind i en database, som skal danne udgangspunkt for en senere samlet turistguide til området målrettet til handicappede gæster. Der er ikke blot tænkt på kørestolsbrugere, men også for eksempel svagtseende. Turistchef Bodil Christensen glæder sig til forbedringerne: - Handicappede er jo nok en lidt overset målgruppe. Men der er også sidegevinster for andre målgrupper i projekterne. Hvis man letter adgangen for kørestolsbrugere, kan man jo også bedre færdes med rollator og barnevogne og klapvogne.