Forbehold skader

Bendt Bendtsen, som - hvis nogen skulle have glemt det - er erhvervs- og økonomiminister i dette land, har netop ytret, at han ønsker at stemme om de danske EU-forbehold snarest muligt.

EURO:Bendt Bendtsen, som - hvis nogen skulle have glemt det - er erhvervs- og økonomiminister i dette land, har netop ytret, at han ønsker at stemme om de danske EU-forbehold snarest muligt. Blot ikke den fælles mønt. Man undrer sig. Havde B.B. været justits- eller forsvarsminister, kunne man måske forstå, at han var lidt forblændet af sine egne områder og derfor helst så at forbeholdene om retspolitik og forsvarspolitik forsvandt først, men nu er B.B. jo ansvarlig for landets økonomi, burde han så ikke tage vare om den? Faktum er, at det danske forbehold om den fælles mønt er meget skadeligt for Danmarks indflydelse på vores egen økonomi. Vi er selvsagt dybt afhængige af resten af Europa og vores pengepolitiske selvstændighed kan ligge på et meget lille sted. Når renten stiger eller falder i Eurozonen følger vi selvfølgeligt med. Vi har ganske enkelt ikke noget valg. Vi er altså meget afhængige af Euroen, hvad enten vi er med i den eller ej. Problemet er bare, at vi ikke sidder med ved bordet, når de vigtige beslutninger om den fælles mønt træffes f.eks. i forhold til, hvilke kriterier de forskellige lande, der har mønten, skal leve op til. Og det er alvorligt, for de kriterier kommer jo de facto også til at gælde for os. Ved B.B. ikke alt det her? Svaret er selvsagt jo, de selv samme argumenter brugte han jo i den sidste euroafstemning. Men hvorfor vil han så ikke have en afstemning om Euroen nu? Ja, jeg ved det ikke, måske B.B. vil svare mig og læserne på disse debatsider?