EMNER

Forbehold skal ikke udvandes

EU:Mens den indenrigspolitiske dagsorden tit er styret af fornuftige og sindringe overvejelser, tager man sig oftest til hovedet, når debatten falder på EU. For tiden har ja-partierne travlt med at forklare, at det slet ikke handler om at afskaffe forbeholdet, når de vil afskaffe retsforbeholdet. Nej, de vil bare opdatere det, sådan at Folketinget fremover selv kan bestemme, hvilke dele af EUs retspolitik vi skal være med i og hvilke dele vi skal stå udenfor. Men det de glemmer at fortælle, er jo selve grunden til, at vi har et retsforbehold. Det skyldtes nemlig, at befolkningen sagde nej til det store folketingsflertal, som ønsker mere EU. Dette store flertal findes stadig på Christiansborg - og vil derfor ikke bestille andet end at vælge til, hvis retsforbeholdet laves om. Hvordan kan man så seriøst påstå, at forbeholdet bevares ved at lade Folketinget bestemme? I et utal af EU-sager har ja-partierne befolkningen imod sig. Om det er Schengen-samarbejdet, som gav den internationale kriminalitet en håndsrækning; om det er den katastrofale mangel på budgetdisciplin; eller om det er spørgsmålet om de danske forbehold, er det en kendsgerning, at skepsissen i befolkningen er langt større end i Folketinget. Derfor er det at sjofle med retsforbeholdet - ja, med selve demokratiet, når Venstre taler om en opt-in-model. Det er en ren ladeport, hvor ja-partierne kan opt'e-in helt uden fornemmelse for den skepsis, som oprindeligt lå bag retsforbeholdet og ønsket om, at vi selv kan bestemme vores rets- og udlændingepolitik.