EMNER

Forbehold skal til afstemning

Regeringsgrundlaget ¿Mulighedernes samfund¿, der er præsenteret af den nyvalgte VK-regering,

EU:Regeringsgrundlaget ¿Mulighedernes samfund¿, der er præsenteret af den nyvalgte VK-regering, beskriver heldigvis hvad den ønsker med EU-samarbejdet. Det er meget glædeligt, emnet er medtaget, uanset det står bagest i dokumentet, men fylder dog to en halv side. Regeringen skriver bl.a., at den finder, at tiden er løbet fra forbeholdene fra 1993, og derfor ønsker regeringen, at vælgerne ved en folkeafstemning får lejlighed til at tage stilling til forbeholdene. I en pressemeddelelse fra 23.11., udsendt af Europabevægelsens landsformand Erik Boel, fremhæves: ¿Det her har vi, Europabevægelsen, ventet længe på. Det er på høje tid, at Danmark gør op med sin fodslæbende holdning til EU-samarbejdet¿. Så vidt landsformanden. Det har altid været Europabevægelsens opfattelse, at forbeholdene mindsker Danmarks indflydelse i EU, da de sætter os uden for indflydelse på en række centrale områder i det europæiske samarbejde, og tvinger Danmark til at bruge store dele af det politiske kapital på at begrænse forbeholdenes skader frem for at præge udviklingen i EU. Ligeledes betyder forbeholdene, at vi bliver en mindre interessant alliancepartner for de øvrige lande. Derfor er det glædeligt, at afskaffelsen af forbeholdene nu står i regeringsgrundlaget, og det kan være en erkendelse af, at indflydelsen i samarbejdet i det udvidede EU bliver sværere og dermed vanskeligere at gøre sig gældende, og fordi det udenrigs- og sikkerhedspolitiske samarbejde og retsområdet står til at blive styrket, og det dermed er væsentligt at gøre os klart, at der bliver mange, og kampen om indflydelse vil blive hårdere, derfor er det godt, at regeringen nu indser, at belastningen ved forbeholdene ikke er attraktiv. EU er en unik konstruktion, der sikrer medlemslandene et sammenhold med respekt for det nationale, men styrkes, ved at gå sammen, så landene i højere grad politisk og demokratisk påvirker udviklingen fremad i stedet for blot at tilpasse sig, men stå sammen om de globaliserings udfordringer, EU står overfor, det være sig en styrkelse af frihed, sikkerhed, retfærdighed, grænseskridende elementer af enhver art, skabe en global verden der vil en europæisk social model, der kan fører til international fred og stabilitet. Frem til afstemningsdagen skal der lyde en opfordring til alle aktører på ja-siden til at sætte storsejlet, og argumenterer for, at EU er rammen om de beslutninger, der træffes om Europas fremtid, og Danmark skal være fuldt og helt med til at træffe de beslutninger. Danmark er med i Euroen, og vi er med i det Europæiske forsvarssamarbejde, og med på området, frihed, sikkerhed, retfærdighed, og lad os bekræfte, at et unionsborgerskab ikke erstatter det nationale borgerskab. Lad os understrege med en tyk sort streg, at EU er her, EU er rammen om det, der skal ske i Europa i de kommende år, og derfor er det helt afgørende, at de fire forbehold afskaffes.