EMNER

Forbehold væk

Så kom endelig den uafhængige analyse fra Dansk Institut for Internationale Studier af betydningen af de danske EU-forbehold.

EU:Så kom endelig den uafhængige analyse fra Dansk Institut for Internationale Studier af betydningen af de danske EU-forbehold. Og konklusionen var klar: De er en kæmpe ulempe. Egentlig er det vel ikke overraskende, for det er vi jo mange aktive EU-politikere, der længe har påpeget, men ikke desto mindre er der jo stadigt EU-modstandere, der hævder at det er godt for Danmark ikke at være fuldgyldigt medlem af det europæiske fællesskab. Den overordnede konklusion er, at vi danskere hver dag er meget afhængige af, hvad der besluttes i Bruxelles også inden for de områder, hvor vi har forbehold. Derfor burde vi da sidde med ved bordet, når beslutningerne træffes. Dertil kan tilføjes, at der på de enkelte delområder er en række konkrete argumenter for, hvorfor hvert af forbeholdene er skadelige. Tag retsforbeholdet; her kan vi ikke deltage fuldgyldigt i politisamarbejdet om at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og terror. Eller forsvarsforbeholdet - her har vi måtte trække tropper hjem fra Balkan, fordi operationen gik over til at være en EU-opgave. Også i Afrika afholdes vi fra at være med til at gøre en positiv forskel. Også lige nu i Tchad, hvor EU har tropper nede for at beskytte flygtninge fra Sudan. Endelig er der Euroen. Her er det soleklart, at det er dumt ikke at vælge at sidde med ved bordet, når der træffes beslutninger om EU's finansielle og økonomiske politik, for her er vi nemlig mere end på noget andet område helt sikkert nødt til at rette ind efter, hvad EU gør. Ellers ville væres valuta være alt for udsat for spekulation. Det tror jeg, selv de fleste EU-modstandere vil give mig ret i. Alt i alt bør vi altså komme af med de danske forbehold så hurtigt som muligt.