Forbereder sig til fremtidens ældre

Politik for kvalitet i den 3. alder sendes i høring.

Aktive og sunde. Ældre lever længere og udgør en stadig større del af befolkningen.Arkivfoto: Grete Dahl

Aktive og sunde. Ældre lever længere og udgør en stadig større del af befolkningen.Arkivfoto: Grete Dahl

Som bekendt bliver ældre borgere en stadig større del af befolkningen, og derfor er Aalborg Kommune allerede nu ved at forberede sig på ikke alene flere ældre, men også en ny og mere selvbevidst ældregeneration. Det sker dels med projekt "Fremtidens plejehjem", (se andet sted på siden), og dels med udarbejdelsen af en egentlig politik for ældre - en såkaldt seniorpolitik. Den er bygget op om visionen "seniorliv med mening og indhold" og fem temaer, der skal føre visionen ud i livet frem til 2020. Ældre- og Handicapudvalget besluttede onsdag at sende en politik for seniorliv i høring fra 1. maj til 18. juni og holde borgermøde om forslaget. - Vi vil opleve et skift fra den nuværende generation af taknemlige ældre, som er glade for, at kommunen vil hjælpe dem, til en generation af ældre, der vil stille krav om mulighed for fortsat at udvikle sig og have en hverdag med livskvalitet samt stille krav om, at det skal kommunen hjælpe med, forklarer rådmand Tina French Nielsen (V), ældre- og handicapudvalget. Mange over 80 år Samtidig forandrer sammensætningen af befolkningen sig, så den ældre befolkningsgruppe bliver stadig større. I dag er der 4,5 personer i den erhvervsaktive alder for hver person over 64 år. Men i år 2035 vil der blot være tre erhvervsaktive for hver person over 64 år, og ældre over 80 år vil være det hurtigst voksende segment i befolkningen. For Aalborg Kommunes vedkommende ventes der i perioden 2009 til 2029 at ske en stigning på 50,6 procent i antallet af borgere over 65 år og en stigning på 86,6 procent for ældre over 80 år. - Vi er nødt til at være på forkant med de udfordringer, vi vil møde i løbet af de kommende 10 år, siger Tina French Nielsen om både seniorpolitik og fremtidens plejehjem. Ansatte og borgere inddraget Derfor er der blevet arbejdet med en seniorpolitik, hvor borgere, ansatte i sektoren og Ældrerådet alle er inddraget, og siden juni 2009 har der været nedsat en styregruppe med repræsentanter fra ældre- og handicapudvalg og forvaltning, ansatte og ledere inden for området samt Ældrerådet. For alle over 60 år Udgangspunktet var en ældrepolitik, men det blev hurtigt ændret til en seniorpolitik, hvor målgruppen er alle borgere over 60 år, og disse inddeles så i yderligere fire målgrupper. Under forløbet har gruppen arrangeret fire borgermøder, og der er foretaget interviews med beboere på plejehjem og brugere af aktivitetscentre. Det har givet en række værdifulde svar og pejlemærker for kommunens fremtidige politik, oplyser rådmanden.