Overenskomster

Forberedt på lønstigning

Lønnen til offentlige ansatte bliver altid reguleret, så den ikke kommer til at halte for langt bagefter lønniveauet på det private arbejdsmarked. Kommunernes Landsforening har ud fra tal fra Danmarks Statistik skønnet, at i år er det nødvendigt med en regulering. I Aabybro betyder det, der skal udbetales lønstigninger for 960.000 kr. til kommunens ansatte. Men det har byrådet tidligere taget højde for i budget 2003, hvor der er afsat 1,1 mio. kr. til netop situationer som denne, hvorfor det ikke kræver en tillægsbevilling, oplyser Eva Rytter (S), næstformand for socialudvalget.