EMNER

Forbønsgudstjeneste i stiftets domkirke

NORDJYLLAND:Både sorgen over døden og håbet for livet bliver temaet for en særlig minde- og forbønsgudstjeneste i Aalborg Stifts domkirke, Budolfi Kirke, på søndag eftermiddag. Anledningen er naturligvis katastrofen i Asien, og både tekstvalg og prædiken vil blive valgt ud fra den særlige situation, som har grebet mennesker overalt – både dem, som er direkte berørt ved at have mistet en pårørende eller bekendt eller ved at have været i katastrofeområdet, og alle andre, som har fulgt begivenhederne på større afstand. Gudstjenesten tilrettelægges og gennemføres af biskop Søren Lodberg Hvas sammen med domkirkens præster, og i den underretning, som er sendt ud om gudstjenesten, understreges det særlige behov, som naturligt følger efter forfærdende tildragelser – behovet for et sprog, som kan tolke menneskers tilværelse midt i det ubærlige. Minde-og forbønsgudstjenesten finder sted sidst på eftermiddagen, kl. 16.30, og deres bliver anledning til at bidrage konkret med hjælp, nemlig gennem en indsamling i kirken til Folkekirkens Nødhjælps arbejde i katastrofeområdet. At mange mennesker søger til kirkerne i den nuværende situation, var allerede markant mange steder nytårsdag. Da oplevede en række kirker i Nordjylland en så stor tilstrømning til den ordinære gudstjeneste, at der mange steder, bl.a. i Vor Frue Kirke i Aalborg, hverken var alterbrød nok til nadverfejringen eller stearinlys nok til dem, der var kommet for at tænde et lys for katastrofent ofre.

Forsiden