Forbruger krævede møde suspenderet

Generalforsamlingen i Aars Fjernvarme fortsatte trods skarp kritik fra medlem af fusionen mellem fjernvarmeforsyningerne i Hornum og Aars

Formanden for Aars Fjernvarmeforsyning, Svend Andersen, afviste kritikken. Arkivfoto

Formanden for Aars Fjernvarmeforsyning, Svend Andersen, afviste kritikken. Arkivfoto

AARS:En af Aars Fjernvarmeforsynings forbrugere, Niels A. Sørensen, Aars, udtrykte på generalforsamlingen så stor utilfredshed med proceduren omkring fusionen mellem fjernvarmeforsyningerne i Hornum og Aars, at han opfordrede dirigenten, advokat Arne Bindslev, Aars, til at suspendere generalforsamlingen. - Det er magtmisbrug, når bestyrelsen indgår en aftale med Hornum Fjernvarmeværk uden at spørge medlemmerne først, og det bør få konsekvenser, sagde Niels A. Sørensen. Fjernvarmeforbrugeren rettede også kritik af, at der investeres 30 millioner i Aars Varmeværk, når der ikke er sikret affald til værket efter 2015, når kontrakten med RENOVEST udløber. - Der er udsigt til, at forbrændingsanlægget i enten Aars eller Hobro må lukke efter 2015 på grund af mangel på affald, pointerede Niels Sørensen. Fjernvarmeformand Svend Andersen, Aars, afviste begge kritikpunkter. - Medlemmerne har haft mulighed for at tilkendegive deres mening om fusionen med Hornum på en ekstraordinær generalforsamling, som blev holdt i maj. Alle de fremmødte støttede fusionen, der er til gavn for både Aars og Hornum, understregede Svend Andersen. - Med hensyn til den fremtidige affaldsstruktur i Nordjylland oplyste Svend Andersen, at der for øjeblikket er en rapport under udarbejdelse. - Vi har valgt at vedligeholde og renovere, så også efter 2015 står godt rustet med et up-to-date og samtidig fuldt afskrevet varmeværk. Vi tror, at der også til den tid er affald til Aars Varmeværk, ligesom vi har et stort potentiale for anvendelse af alternative og supplerende brændsler, f.eks. park- og haveaffald samt trærødder, som forventes at kunne brændes uden affaldsafgift og dermed meget fordelagtigt. Vi ser lyst på fremtiden, sagde fjernvarmeformanden. Lovligt Dirigenten Arne Bindslev afviste at suspendere generalforsamlingen. - Når en fusion vedtages af fjernvarmeforsyningens generalforsamling, er der ikke grundlag for at anfægte lovligheden, sagde Arne Bindslev. Steen Vohlander, Aars, foreslog, at fjernvarmeforsyningen erhverver billige energispare-kvoter på markedet frem for at foretage gennemgang af fjernvarmeforbrugernes installationer med henblik på energibesparelser, og Bent Krogh slog til lyd for, at fjernvarmeprisen altid opgives inklusiv moms. Per Lauge Nielsen, Aars, stillede spørgsmål angående de organisatoriske forhold omkring fusionen med Hornum. Formanden Svend Andersen besvarede spørgsmålene. Bestyrelsen vil drøfte måden at foretage energibesparelser på - ikke mindst i lyset af nye og skærpede energisparekrav fra regeringen fra 1. januar 2010. Ændringer Generalforsamlingen vedtog ændring af vedtægterne, men fremmødet var ikke tilstrækkeligt til en endelig vedtagelse, hvorfor der skal holdes en ekstraordinær generalforsamling med dette ene tema. En endelig vedtagelse betyder, at forsyningsområdet i Hornum kan vælge et medlem til bestyrelsen i Aars Fjernvarmeforsyning. Samtidig vil man reducere antallet af kommunalt udpegede repræsentanter i bestyrelsen fra to til en. Revisor Mads Lundgaard, Nielsen & Christensen, Aars, gennemgik regnskab og budget. Til bestyrelsen genvalgtes Svend F. Andersen, Hans Saugstrup og Henning Westergaard, alle Aars.