EMNER

Forbrugerbørn

NORDJYLLAND:Børn rammes af reklamer via flere og flere medier. Men skal børnene beskyttes ved hjælp af lovgivning, eller er de selv i stand til at danne egne meninger og blive kompetente forbrugere? Debatten om børn som forbrugere har de senere år optaget forskere i både ind- og udland. I morgen kommer endnu en bog på dansk. Den amerikanske psykolog Susan Linn viser, hvordan marketingkonsulenter med øget salg for øje udnytter børn og unges særlige sårbarhed. Hun kombinerer masser af eksempler på markedsføring mod børn med teorier om identitetsdannelse. Selv om Susan Linn tager udgangspunkt i amerikanske forhold, er det en problematik, som bliver stadigt mere aktuel - også i Danmark. Varerne, musikvideoerne, jeansene og markedsføringsstrategierne er nemlig langt hen ad vejen de samme. Bogen er rettet mod forældre, lærere og andre som omgås børn og unge. Susan Linn opfordrer særligt forældre til at tage bolden op og gøre modstand mod reklamernes og forbrugets stigende påvirkning af vores børn. Derfor bliver bogen afsluttet med en række forslag til, hvad vi som enkeltpersoner kan gøre, for eksempel vejlede vores børn og arbejde for fælles regler i skolen. [ Susan Linn Forbrugerbørn - Varernes erobring af barndommen. Informations Forlag 280 sider 268,- kr.