EMNER

Forbrugere er ikke sikret lovligt fyrværkeri

Der er næsten ingen kontrol med, om forbrugerne får ordentligt fyrværkeri i butikkerne. Myndighederne bliver snydt og har ikke mange chancer for at opdage det

KØBENHAVN:Forbrugerne kan ikke være sikre på, at godkendt fyrværkeri på butikshylderne er lovligt. Selv om fyrværkeriet er påtrykt et BRS-godkendelsesnummer, er det ikke altid den samme slags fyrværkeri, som myndighederne har godkendt. Og der er stort set ingen kontrol, der kan sikre forbrugerne lovligt nytårsknald. I Beredskabsstyrelsen er det ikke ukendt, at der bliver solgt godkendt fyrværkeri, som ikke lever op til reglerne. Indtil 1. januar i år var det Beredskabsstyrelsen, der stod for godkendelserne. - Det er rigtigt, at vi har erfaringer med, at der har stået ting på hylderne, hvor BRS-nummeret enten har været forkert, eller at der har været artikler, som ikke har opført sig, som dengang det blev godkendt. Det har hovedsageligt været konstruktionsmæssige eller sikkerhedsmæssige fejl, siger kemiker i Beredskabsstyrelsen Merete Jacobsen. Flere kilder i fyrværkeribranchen siger, at myndighederne ofte bliver ført bag lyset. Før en importør kan få tilladelse til at importere fyrværkeri, skal det først godkendes og have et BRS-nummer hos Sikkerhedsstyrelsen. Styrelsen skal have 12 stykker af fyrværkeriet, som bliver testet og affyret. Hvis det lever op til gældende regler, gives det eftertragtede BRS-nummer, og fyrværkeriet bliver opført på en positivliste. Derefter er der nærmest frit spil for importøren, og det fyrværkeri, som ender på det danske marked med BRS-nummeret på, kan nemt være kraftigere eller anderledes end det, som oprindeligt blev sendt til godkendelse hos Sikkerhedsstyrelsen. Myndighederne har ikke mange chancer for at opdage det, fordi efterkontrollen nærmest ikke eksisterer, erkender Sikkerhedsstyrelsen. - Vi er ikke rigtigt kommet i gang med stikprøvekontrol i år. I princippet kan vi køre ud på et lager og bede om 12 stykker af et givent stykke fyrværkeri for lige at se det igen. Men vi har ikke gjort det endnu. Der er ikke nogen efterkontrol, det er mere inspektion end tilbundsgående undersøgelse, siger Torben Rahbek, som er chef for markedskontrollen i Sikkerhedsstyrelsen. Sikkerhedsstyrelsen laver dog stikprøver, men hidtil har det kun været som opfølgning på anmeldelser eller efter ulykker. På grund af ulykken i Koldingforstaden Seest beordrede regeringen lyninspektioner, hvor omkring 30 importører eller grossister fik besøg. Men der blev hovedsageligt kun set på, om fyrværkeriets navn og godkendelsesnummer passede med, hvad der er opført på positivlisten. Fyrværkeriet blev ikke affyret, og det er nødvendigt for at afgøre, om det var kraftigere end tilladt. - Der kan sagtens ligge ulovligt fyrværkeri. Den eneste fornemmelse, vi har, er udfra de inspektioner, vi har lavet nu, hvor vi kan se, at det største problem har været mærkningsfejl. Men det er rigtigt, at vi ikke har taget prøver for at skyde dem af - og det er jo det, der skal til for at følge sådan en kontrol helt til ende, siger Torben Rahbek. Ifølge flere kilder fra fyrværkeribranchen er der mange brådne kar blandt fyrværkeriimportørerne. Der er i dag 38 fyrværkeriimportører i Danmark, hvilket er væsentlig flere end for bare 10 år siden. Da fortjenesten på fyrværkeri ikke er særlig stor for importørerne, skal der sælges en del, før det giver en ordentlig omsætning. Og et af konkurrenceparameterne er angiveligt at levere kraftigere fyrværkeri. Sikkerhedsstyrelsen overtog ansvaret for godkendelse og efterkontrol af fyrværkeri fra Beredskabsstyrelsen 1. januar i år. I fremtiden er tanken ifølge Torben Rahbek at køre rundt til de store importører og tage prøver, som skal kontrolleres. I 2003 blev der ifølge Danmarks Statistik importeret fyrværkeri for over 75 millioner kroner. /ritzau/