Forbrugere skal vælge alle 24 til BOE

Forslag fra Peter Larsen om, at stoppe den kommunale udpegning af 12 medlemmer

Lokalpolitik 12. december 2004 05:00

VENDSYSSEL: På repræsentantskabsmødet i Brønderslev og Oplands Elforsyning repræsentantskabsmøde foreslog Peter Larsen, at alle 24 medlemmer af repræsentantskabet vælges af forbrugerne alene. I dag vælges de 12 af byrådene i Brønderslev, Pandrup og Løkken-Vrå, mens forbrugerne vælger de resterende 12. Peter Larsen trak dog forslaget tilbage, under betingelse af, at der i marts holdes en temadag, hvor fremtiden drøftes. Formand for bestyrelsen, Erling Andreasen, sagde, at hvis spørgsmålet skulle til afstemning, ville han foreslå repræsentantskabet at stemme imod, da sagen ikke har været forelagt baglandet, som nogle af repræsentantskabsmedlemmerne repræsenterer. Peter Larsen mener, at det er urimeligt, at byrådene har så stor indflydelse. Han henviste til, at de tre kommuner som store forbrugere uddeler kommunens stemmesedler til forbrugervalget i forhold til de politiske partiers størrelse. Peter Larsen sagde, at et andet argument er den forestående kommunesammenlægning. Advokat Erik Bo Sørensen slog fast, at der i vedtægterne stilles krav til bopæls- og forbrugs-pligt i BOE's forsyningsområde. Så en politiker fra Fjerritslev kan for eksempel ikke repræsentere en kommende Jammerbugt-kommune. Erling Andreasen mener, at der er god tid til at drøfte fremtiden, så der kan træffes beslutning på næste repræsentantskabsmødet i maj. Indenrigsministeriet har forlænget byrådsperioden med et år. Men det er ikke ensbetydende med, at BOE også forlænger perioden. Det kræver i hvert fald en beslutning i repræsentantskabet, idet det er en omgåelse af de nuværende vedtægter. Karl Damm fra Løkken-Vrå opfordrede til, at repræsentantskabet vurderer, hvor stort repræsentantskabet fremover skal være. I februar kommer bestyrelsen med et forslag, og det behandles så på en temadag i marts.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...