Forbrugere sover trygt

Positiv privatøkonomi

AALBORG:Bortset fra, at antallet af nordjyder, der frygter arbejdsløshed er svagt stigende, ser regionens borger med fortrøstning på den nærmeste fremtid. Det fremgår af den forbrugerindikator, som forskergruppen bag Nordjysk Konjunkturbarometer, netop har offentliggjort. 800 personer er blevet spurgt om udviklingen i privatøkonomien, og meldingerne er generelt positive. På spørgsmålet om situationen i dag sammenlignet med for et år siden svarer 20 pct., at privatøkonomien har det bedre, mens 13 pct. svarer dårligere. Fra ca 67 pct. er svaret, at økonomien er nogenlunde uændret. Det positive syn på tilværelsen økonomisk set fortsætter, når det gælder fremtidsudsigterne. 20 pct. forventer en forbedret økonomisk situation, mens ni regner med, at økonomien strammer til. Hvad angår mulighederne for forbrug og opsparing er meldingerne tilsvarende positive. 48 pct. er i stand til at spare op. 43 pct. kan netop få pengene til at slå til, mens ni pct. svarer, at de bruger mere end den løbende indkomst. Set over de otte kvartaler, indikatoren foreløbig er blevet lavet, er der en tendens i positiv retning for den økonomiske udvikling. Hvad angår forbrugs/opsparingsmulighederne er der tale om en stabilisering. Kun når det kommer til udsigten til arbejdsløshed er forbrugerne en smule mindre optimistiske end tidligere, men frygten for ledighed er dog på ingen måde alarmerende. 71 pct. vurderer risikoen for at blive afskediget som minimal, mens 16 pct. svarer, at der er en vis sandsynlighed for arbejdsløshed.