Lokalpolitik

Forbrugere sparer penge på at grave i regnskaber

Gruppe af forbrugere under Trekroner Vandværk bruger masser af tid på at læse gamle regnskaber - og det giver gevinst

TREKRONER:Bunker af papirer hober sig op hos en gruppe af forbrugere under det kommunale Trekroner Vandværk. De pløjer blandt andet gamle regnskaber igennem, og "guldgraveriet" giver nu gevinst: På grund af deres arbejde sparer forbrugerne sandsynligvis en del penge. Arbejdsgruppen er blevet etableret som et resultat af den utilfredshed, der hersker blandt forbrugerne. Den går på kommunens drift af vandværket, hvor der gennem årene er opstået en gæld på næsten 900.000 kroner. Nu er Trekroner Vandværk så ved at blive en del af et nyt vandværk, der under navnet Forsyningsselskabet Bonderup skal forsyne Trekronerområdet, Bonderup og Aggersund. Derfor vil kommunen have Trekroner Vandværks gæld afviklet, og det skal ske ved at lægge et beløb på den kubikmeterpris, som Trekroner-forbrugerne skal betale for vand fra det nye vandværk. Det har fået forbrugerne til at undersøge, hvordan gælden er opstået. Jo mere, de undersøger, jo mere overraskede bliver de. For eksempel blev campingpladsen i Haverslev koblet på vandforsyningen i 1980. Campingpladsen er kommunal og skulle betale en tilslutningsafgift på knap 53.000 kroner. Uvist af hvilken årsag er de penge aldrig blevet betalt. Derfor indstiller kommunens forvaltning nu, at vandværket godskrives det beløb plus renter - i alt 85.000 kroner. - Det var aldrig blevet opdaget, hvis ikke vi havde undersøgt sagen, lyder det fra Paul Olters, Haverslev, der er en af "guldgraverne". Arbejdsgruppen har fundet ud af, at en stor del af gælden alene er renter og renters renter. Faktisk over 200.000 kroner. Det puster til utilfredsheden med kommunens drift af vandværket. En anden side af sagen er fordelingen af udgifter til det nye vandværk. Forbrugerne i Trekroner følte sig snydt, da det kom frem, at de skulle betale to femtedele af udgifterne mod tidligere en fjerdedel. Ændringen blev begrundet med, at man forventede at få flere større forbrugere i Trekronerområdet. Arbejdsgruppen har dog lavet et oplæg til en ny fordeling af udgifterne, og nu er man tæt på enighed om den. Essensen af forslaget er, at man tager det nye vandværk i brug, måler forbruget i hvert af de tre områder - Trekroner, Bonderup og Aggersund - i tre år. Og så lader man det bestemme, hvordan udgifterne skal fordeles endeligt. I øvrigt har alle forbrugere i Trekronerområdet fået en regning på i alt 5.000 kroner fordelt over to rater. Pengene går til etablering af det nye anlæg. Den sidste rate skal betales senest 24. november, hvilket de fleste har accepteret. Omvendt noget modvilligt. Der kommer ingen gratis rykker, hvis ikke sidste rate er betalt til tiden. Resultatet af arbejdsgruppens undersøgelser bliver en henvendelse til kommunalbestyrelsen, hvor alle detaljer bliver samlet. Endnu er det for tidligt at sige, hvad der vil komme ud af det. Foreløbigt fortsætter arbejdsgruppen med at grave i gamle dokumenter.