Lokalpolitik

Forbrugeren bestemmer udviklingen

Ny detailhandelsplan fastlægger kun rammerne

FREDERIKSHAVN:Føtex, Damsgaard, Brugsen - de store supermarkeder lå i 80erne og indtil et stykke op i 90erne koncentreret i Havnegade. Men dagligvarerhandelen er flyttet væk fra det gamle bycenter, ud i nye butikker. Mange af dem er placeret tæt ved boligkvartererne. Snart lukker også det sidste af de gamle varehuse i midtbyen, Schou-Epa. Den trend afspejles i den en ny detailhandelsplan for Frederikshavn, som snart skal godkendes i byrådet, efter plan- og miljøudvalget har foretaget de sidste justeringer. Flytning af jobs Karl Søndergaard, butikschef i Schou-Epa, har tidligere efterlyst politisk stillingtagen til udviklingen inden for detailhandel. Han påpegede, at det sidste par års tætte strøm af kommunale tilladelser til nye butikker i byens boligområder ikke skaber flere job, men kun flytter rundt med et næsten konstant antal arbejdspladser. Med Schou-Epas forestående lukning som det lysende klare eksempel. Men formanden for plan- og miljøudvalget, Anders Gram Mikkelsen (S), tror ikke på planlægning eller politiske beslutninger som redskaber til at styre, hvor forbrugerne køber ind. - Det er markedskræfterne, der bestemmer, siger han. - Det, vi kan bruge planlægning til, er at sikre rummelighed til nye butikker i forbindelse med ny byudvikling. Men det er kunderne, der bestemmer, og det er farligt bare at holde fast i en bestående butiksstruktur. Fremtidens krav er at borgernes behov bliver dækket. Aktiv i storkommunen Anders Gram Mikkelsen mener, at indkøbsmuligheder er en af de faktorer, som sammen med job og boliger har stor betydning for bosætning, men også for skabelse af nye arbejdspladser og øget omsætning i området. - For den ny storkommune er det vigtigt med en slagkraftvig detailhandel, siger han. Detailhandelsplanen er udarbejdet i samarbejde med amtet, og i sidste runde af forhandlingerne har kommunen især satset på udviklingsmuligheder i bydelscentrene på Hjørringvej, Gl. Skagenvej og Koktvedvej.