EMNER

Forbrugermøder bør fortsætte

Brønderslev Grundejerforening vil fortsat kigge varmeforsyningen i kortene

BRØNDERSLEV:Brønderslev Grundejerforening vil fortsat kigge den kommunale varmeforsyning i kortene. På generalforsamlingen i Brønderslev Grundejerforening sagde formanden, Jørgen Jensen, at grundejerforeningen opfordrer de nye selskaber, der er dannet – Brønderslev Varme A/S, Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Kloak A/S – om at holde et årligt forbrugermøde, som nu mere kan sammenlignes med en egentlig generalforsamling m ed fremlæggelse af regnskaber og vedtagne budgetter. Dog i første omgang uden valg af bestyrelsesmedlemmer. - Det er Brønderslev Grundejerforenings opfattelse, at forsyningsselskaberne har stor økonomisk indflydelse på forbrugernes hverdag, idet en stor del af husstandsindkomsten bliver brugt på varme, vand, vandafledning og renovation. For pensionister er det formentlig den største del af indkomsten, der bruges på de fire forsyninger. Brønderslev Grundejerforening har i 25 år jævnligt forsøgt at få de kommunale forsyningsselskaber frigjort fra kommuneregnskabet. - Det er nu lykkedes med oprettelse af de nye kommunale forsyningsaktieselskaber. Næste step må være, at forbrugerne får flertal i samtlige nye forsyningsselskaber. Jørgen Jensen fortæller, at Brønderslev Grundejerforening i efteråret 2006 var ret kritisk og forundret over, at varmeprisen i 2007 skulle stige med 50 procent, samtidig med, at naturgassen faldt 25 procent. -Efter en del avisomtale lykkedes det at få en dialog med det kommende forsyningsudvalg. - Brønderslev Grundejerforening har haft en statsautoriseret revisor til at gennemgå de seneste års regnskaber. Det har givet anledning til en del uafklarede spørgsmål, som vi håber, vil blive belyst i forbindelse med oprettelse af de nye selvstændige aktieselskaber. - Da der i december 2007 var rygter, der berettede, at kommunen ville hive mere end 100 mio. kr. ud af de kommunale forsyningsselskabers kasser, gik Brønderslev Grundejerforening omgående i aktion. - Vi skrev til samtlige byrådsmedlemmer, og advarede stærkt imod dette forehavende. Det er efter vores opfattelse forbrugernes penge.