Detailhandel

Forbrugerne bliver tabere

Venstres forbrugerordfører Inger Støjberg ønsker lukkeloven afskaffet med følgende begrundelser: Lukkeloven er en underlig kunstig ordning, som ikke passer til et moderne samfund, hvor der efterspørges stadig større fleksibilitet.

Vagn Kvist

Vagn Kvist

Hun vil forelægge forslaget på Venstres gruppemøde 11.8. Hendes forslag bakkes op af partiets erhvervsordfører Jens Hald Madsen med følgende bemærkninger: ”Lukkeloven skulle have været afskaffet for 10 år siden, og som loven er nu, er den udtryk for det rene pjat”. Vi har i Det Radikale Venstre flere gange drøftet lukkeloven, men der har aldrig været flertal for helt at afskaffe lukkeloven, men blot mere at tilpasse den. I landdistrikterne og de mindre byer kæmper de for at bevare den sidste butik, og de små specialbutikker er med til at skabe spændende butiksmiljøer i de større byer, og derfor ønsker vi lukkeloven bevaret. Jeg er enig med formanden for de Samvirkende Købmænd, John Wagner, der siger: ”Det er et utidigt og ideologisk skoleridt, hvis man allerede nu begynder at diskutere en afskaffelse af lukkeloven, som vil betyde et blodbad af butiksdød”. Tilsvarende er formanden for Dansk Tekstilunion og Danmarks Skohandlerforening, Jens Birkeholm, af den opfattelse, at en total liberalisering af åbningstiderne vil være bekymrende for mange mindre forretninger med få ansatte. Jeg er enig med begge i, at forbrugerne bliver tabere i den sidste ende, hvis lukkeloven afskaffes, fordi de små butikker vil lukke og dermed medføre et ringere udvalg af varer og mindre konkurrence.