Forbrugerne bør betænkes

Leverandører af affald bør tilgodeses.

Onsdag 29. december 2010 kunne man i denne avis læse om "AVV kigges efter?". Det var formanden for Hjørring Varmeforsyning, Flemming Simonsen, der følte sig kaldet til, at få undersøgt om Hjørring Varmeforening gav for stor en pris for varme, leveret fra AVV. Det er jo i sig selv fair nok, men spørgsmålet er jo, hvordan man beregner prisen. Vi har på det seneste i denne avis set en omtale af Sverige og Norge, der har købt husholdningsaffald og andet skrald i Italien til 650 kr. på ton, for derefter at brænde det af til varmeproduktion. Jeg kender ikke prisen for det affald, som er brugt til varmeproduktion i Hjørring, men hvis den er lavere end ovennævnte pris, er det vel leverandørerne af affald, der burde tilgodeses?