Forbrugerne drikker kun hver tredje liter økomælk

BRØNDERSLEV:- Hvor er de forbrugere, som for bare få år siden ikke kunne få økologiske produkter nok? Det er gårdejer Leo Thomsen, Flauenskjold, der spørger. Han er er økologisk landmand og formand for kvægudvalget i LandboNord, og ser med bekymring på udviklingen i den økologiske mælkeproduktion. Kun mellem 33 og 37 pct. af den mælk, der produces økologisk, bliver solgt som sådan i butikkerne. - Det er ikke en holdbar situation, fastslog han på kvægudvalgets årsmøde i Brønderslev. Lykkes det ikke at få mere økomælk afsat, må vi se i øjnene, at indvejningen skal reduceres. En reduktion, der for de producenter, der leverer til Arla Foods, uden tvivl kommer til at foregå ved, at tillægget beskæres. Derfor må mange økologer til at tage deres situation op til overvejelse. Driftsformen er dyrere og ydelsen lavere, i gennemsnit ca 700 kg mælk pr. ko. - Kan det harmonere med en lavere pris, spurgte han, og kendte godt svaret. - Denne usikkerhed har medført et udtalt ønske om den periode, landmanden binder sig til økologisk periode skal kunne forlænges med kun et år ad gangen. Han beklagede, at EU-Kommissionen trods den danske regeringens anbefaling, ikke vil imødekomme ønsket. - Det bedste for en fortsat økologisk udvikling ville være, at forbrugerne vil købe produkterne. Vi kan til nød acceptere, at man med støttekroner vil fremme en økologisk udvikling, men det kan ikke være de konventionelle producenter, der skal betale, fastslog han. kjøller

Breaking
Megastore vinger skal fremstilles i Aalborg: Investerer 300 mio. kr.
Luk