Lokalpolitik

Forbrugerne får penge tilbage

Udbyttet af aktier i ELSAM tilfalder dem, der har optjent dem

AALBORG:Er det kunderne hos Aalborg Kommunale Elforsyning, der skal have glæde af de 21 millioner kroner, som Elforsyningen har modtaget i udbytte på sine aktier i Elsam. Eller er det kommunens penge, som kan indgå i det almindelig budget. Det spørgsmål skulle byrådet i går tage stilling til på SFs foranledning. Og efter en lang debat, vedtog byrådet med stemmerne 16-15, at det er forbrugernes penge. For det synspunkt stemte de borgerlige partier, mens SF og Socialdemokratiet stemte imod Rådmand Henrik Thomsen forklarede, at SF meget gerne så spørgsmålet afklaret drøftet i fuld offentlighed, inden byrådet går igang med forhandlingerne om næste år budget. Så det ikke blev en diskussion, der foregik bag lukkede døre i det forum. - Vi har det synspunkt, at når en kommune har en aktiepost, må det også være kommunen, der bestemmer, hvad pengene skal bruges til. Den stik modsatte holdning havde forsyningsrådmand Mariann Nørgaard (V). Hun mindede om, at ikke alle borgere i Aalborg er kunder hos det kommunale elforsyningsselskab. 41 procent er kunder andre steder - typisk hos Himmerlands Elforsyning. Hun mindede også om, at hvis kommunen valgte at bruge pengene, så krævede finansminister Thor Pedersen sin del af kagen. Hvis pengene blev brugt inden for den skattefinansierede del af kommunen ville der blive modregnet 40 procent i det statslige bloktilskud. Vel at mærke hvis de resterende 60 procent blev brugt til at nedbringe kommunens gæld ekstraordinært. Var det ikke tilfældet ville modregningen i bloktilskuddet øges til 60 procent. En af dem, der er kunde hos HEF er den radikale Preben Pedersen. Han pegede på det paradoksale i, at han som kunde hos HEF får billig strøm, fordi man her vælger at bruge et eventuelt oveskud på at sænke el-priserne, mens han kunne få asfalteret en af vejene i Visse for penge, der kommer fra aktieudbyttet, som de kommunale elkunder var gået glip af. - Hvis man følger SFs forslag, så har man åbnet op for, at byrådet kan anvende aktieudbytter efter forgodtbefindende. Inge Ibsen Fomcenco tog forbrugerbrillerne på, da hun sammenligende aktieudbyttet med de penge, man får tilbage, hvis man har betalt for ind a conto f.eks. på sin fjernvarme. Og som forbruger ville hun blive sur, hvis kommunen pludselig fandt på at inddrage de penge, istedet for at betale dem tilbage. - Pengene er forbrugernes, sagde hun. Thomas Kastrup-Larsen (S) var nu ikke betænkelig ved, at lade kommunen tage pengne. Han kaldte Venstres holdning for lidt snæversynet. - Vi må se på, hvad det er for nogle behov vi har i hele kommunen. Det vil være helt naturligt at bruge pengene offensivt, sagde han. Det med at pengene skal tilbage til forbrugerne, mente han også var lidt besværligt. For hvem er det der har skabt værdierne. Mange er eksempelvis døde og mange er flyttet fra byen. Kaj Poulsen (S) fik debatten til at blusse op, da han mindede om, hvem det er, der får størst fornøjelse af de millioner, der nu ryger tilbage til forbrugerne og ikke i kommunekassen. Portland kan se frem til at få over 7 millioner retur. Det fik Preben Pedersen til at sige, at Kaj Poulsens argumenter, mindede om dem, han havde hørt fra sin far, da han var aktiv i fagbevægelsen i 50'erne. - Vi har her en stor virksomhed i Aalborg. Og en del af en god erhvervspolitik er, at vi sikrer virksomheder gode forhold. Venstres Signe Friis kom også med en kommentar om, at nu var dinosauren vågnet.