Forbrugerne har sagt ja til penge til fyret

FYRET:Kære Svend Jespersen og Thorkild Krøgh! Tak for interessen for Hirtshals Fyr, en interesse, der kommer til udtryk i jeres læserbrev i NORDJYSKE Stiftstidende onsdag 16. januar 2007. Jeg kan oplyse ¿ men det ved I sikkert allerede - at den positive interesse deles af så godt som alle i Hirtshals. Strømforsyningens bestyrelse har i hvert fald modtaget mange glade og anerkendende bemærkninger. Hirtshals Strømforsynings bestyrelse er derfor meget tilfreds med, at vore forbrugere og andelshavere har valgt at tilkendegive den positive indstilling gennem et bidrag til Hirtshals Fyr Fond på 3 mio. kroner. Det er ærgerligt, at I ikke bifalder Hirtshals Strømforsynings idealistiske indstilling og donation til et projekt, som lokalsamfundet kan stå sammen om. Endnu mere ærgerligt er det, at I først nu fremfører jeres betænkelighed. Det ville have været mere passende, hvis jeres indstilling ¿ som er den hidtil eneste skeptiske - var blevet et led i debatten forud for beslutningen om at yde bidraget til Hirtshals Fyr Fond. Jeres sociale engagement i relation til enkefrue Pedersen og den enlige mor, som efter jeres opfattelse rammes af urimelige strømpriser, er rørende og beundringsværdig. En sådan idealistisk indstilling deles til fulde af medlemmerne i Hirtshals Strømforsynings bestyrelse, og det er bl.a. kommet til udtryk ved, at Hirtshals Strømforsyning gennem årene har formået at melde ud med nogle af landets allerlaveste strømpriser. Det vil vi fortsætte med! I jeres læserbrev giver I udtryk for, at det er uklart, hvor stor en del af kommunen Hirtshals Elforsyning dækker. Hertil kan jeg blot sige, at det kun kan være for jer, det er uklart. Strømforsyningens personale og politiske ledelse er helt på det rene hermed. Så, alle har en ganske enkel mulighed for at skaffe sig klarhed over dette forhold. Flere forbrugere med interesse for vort selskab har da også gennem tiden henvendt sig på kontoret i Søndergade 14 og fået en klar og entydig orientering herom. Det er I også velkomne til. Jeres bekymring for vores evne til at tænke os ordentlig om, er vi naturligvis kede af, men jeres advarende ord og anvisning på endnu en tankeomgang er I for sent ude med. Til beroligelse for jer, kan jeg imidlertid oplyse at spillereglerne er fulgt. På Hirtshals Strømforsynings generalforsamling i foråret 2007 blev der redegjort for bestyrelsens tanker om at bidrage med 3 mio. kr. til køb af Hirtshals Fyr. Efterfølgende minutiøse juridiske vurderinger førte til, at bestyrelsen sendte et endeligt forslag om bidrag til fyret til afgørelse på to ekstra generalforsamlinger i efteråret 2007. Vi var oven i købet i stand til at gøre den lokale presse - dagblad, ugeblad og lokalradio - så interesseret i projektet, at der via disse kanaler nåede omfattende information ud til lokalbefolkningen. På strømforsyningens hjemmeside er der en meget omfattende orientering om projektet. Så, da vi ¿ som vedtægterne foreskriver ¿ indkaldte til de to ekstra generalforsamlinger, følte vi, at bestyrelsen til fulde havde levet op til informations- og orienteringspligten. Vi dækkede et naturligt, relevant behov, og der var skabt grundlag for en sober afgørelse. Vi kan nu ¿ med en yderst ren samvittighed ¿ glæde os over, at der arbejdes konstruktivt med realiseringen af de planer, der sikrer, at Hirtshals Fyr fortsat er et smukt vartegn for vores by og samtidig noget vi som lokalbefolkning virkelig står sammen om.