Energiselskaber

Forbrugerne skal betale

FJERNVARME:Efter artiklen i NORDJYSKE 18. september vedrørende varmeplanen tager man sig til hovedet. Artiklen er en gang værre rod. Der stilles op til to forslag - nedlæggelse af Skagen Forbrænding med tab af syv arbejdspladser, en forøget trafik på vejen til Frederikshavn sammen med den forurening disse biler vil give. Eller udvidelse af fjernvarmenettet dermed at få tilladelse ved Energistyrelsen til at levere mere varme fra forbrændingen til varmeværket. Nu har forbrændingen i cirka 10 år haft leveringsvanskeligheder til varmeværket, og som jeg før her i avisen har påpeget i køletårn nedkølet, hvad der svarer til cirka 500 huse á 120 kvadratmeter. Det er noget sent man nu begynder at tale om nationaløkonomi. Hvor er økonomien i at nedlægge forbrændingen, samle skraldet sammen og køre det til Frederikshavn og betale for at få det brændt? Så kunne man lige så godt have gjort det før man dengang brugte 10 millioner kroner for at gøre forbrændingen miljørigtig. Og hvad er der ikke brugt siden? At forhandle priser med varmeværket tror jeg ikke på. Teknisk udvalg har aldrig fået ret i en forhandling endnu. Er det ikke nok at Skagen byråd i 1962 forærede varmeværket cirka fem millioner kroner? Anmodede forbrændingen om at skrive en ny kontrakt efter udleveret kladde af byrådet som var skrevet af Skagen Varmeværk. I den står at kontrakten skal genforhandles når det nye kraftvarmeværk er i drift. Er den blevet det, og hvad er den nye pris per KWh? Vedrørende varme og nationaløkonomi: Fjernvarme fremføres i et fremløb og i et returløb - det vi sige to rør med et større eller mindre varmetab. En årlig kontrol af rørene og energi/strøm til at få fjernvarmevandet ført frem til forbrugerne. Rørene har en levetid på en årrække. Ved nedlægning af rørene er der en ret kostbar retablering. Ved naturgas fremføres i rør frem til udvendig måler. Rørene er af plast og skulle vare evigt? Stikke er gratis. Der er ingen faste afgifter. Der er ingen målerleje. Efter NORDJYSKE kan forbrugerne spare 3.139 kroner om året ved naturgas. Kan byrådet tillade sig at lægge en sådan udgift på borgerne/brugerne? Hvad referenten skriver om energikilde er det rene vrøvl, energikilden er naturgas.