Overenskomster

Forbrugerne skal bruge deres magt

SÆBY:Metal Sæby's formand, Brian Pedersen, opfordrer forbrugerne til at bruge deres magt. Opfordringen kom, da han i sin beretning på afdelingens generalforsamling kom ind på, at stadig flere virksomheder flytter dele af deres produktion til lande med et lønniveau, der er væsentligt lavere end det danske. - Rigtig mange danske virksomheder får lavet en betydelig del af deres produktion i lande, hvor lønomkostningerne er lille, sagde Brian Pedersen og tilføjede i samme åndedrag: - Men om det er nødvendigt for overlevelse i en global markeds-virkelighed hænger sammen med, hvad forbrugerne køber - hvis de ellers kan finde ud af, hvor varerne er produceret. - Det er en farlig udvikling, hvis forbrugerne vælger kun at fokusere på prisen. - Vi bør som forbrugere i langt højere grad end hidtil interessere os for, hvorledes og under hvilke forhold de varer, vi køber, bliver produceret. Jeg tænker her specielt på løn- og arbejdsforhold. - Er der noget, producentrene har respekt for, er det forbrugerne, understregede Metal-formanden. For hvorfor lave et produkt, hvis der ikke er nogen, der vil købe det.Vi har set tilløb i den retning omkring Arla og Hirtshals Mejeri. - Vi har alle hørt om børnearbejde og den indflydelse, det har på salg af produkter. Ingen virksomheder kan moralsk holde til den slags i længden. - Det er her, vi som forbrugere må medvirke til, at virksomhederne også globalt set dagligt bliver mindet om, at mennesker skal behandles ordentligt. - Varernes pris har stor betydning, men vi skal også huske på, at det er en menneskeret at have menneskelig arbejdsforhold. Og her er overenskomster et godt instrument, finder Brian Pedersen.