Lokalpolitik

Forbrugernes penge puttes i den store, fælles kasse

Forbrugerne går glip af salgsgevinst, fordi de er kunder hos kommunalt ejet selskab

FREDERIKSHAVN:Et svimlende beløb frigøres, hvis politikerne i Frederikshavn Byråd gennemfører planerne om at sælge kommunens el- og varmeselskaber. Ingen ved endnu, hvor stort beløbet bliver. Måske 600 mio. Måske 1000 mio. kr. - Moralsk er det el- og fjernvarmeforbrugernes penge, siger formanden for teknisk udvalg, Jens Hedegaard Kristensen. - Forbrugerne har jo gennem forbrugsafgifter betalt for opbygningen af forsyningsvirksomheden siden begyndelsen af 1900-tallet, Men forsyningsselskaberne er samtidig kommunens ejendom. - Så juridisk har el-forbrugerne ikke en chance for at komme igennem med at hævde, at provenuet ved salg skal tilfalde dem, fastslår han. I stedet scorer kommunen kassen, og et stort flertal i byrådet er indstillet på at indkassere gevinsten nu. Ikke retfærdigt - Man kan ikke tale om retfærdighed i den sammenhæng, siger Jens Hedegaard Kristensen, der bor i Vangen og ikke er forbruger hos hverken det kommunale el-selskab eller fjernvarmeforsyningen. - Det er kun 10 af 31 byrådsmedlemmer, oplyser han. El-forsyningen dækker stort set kun byerne Frederikshavn og Sæby. Hedegaard mener ikke, at der er noget til hinder for, at byrådet - i stedet for lægge pengene i kommunekassen - udlodder dem til de Forsyningens 20.500 el-forbrugere i Frederikshavn/Sæby og fjernvarmeforbrugerne i Frederikshavn by. Han har selv nydt godt af at være forbruger hos et velhavende el-selskab. - Vi ejer et lille sted nede i landet, fortæller han, og fremviser en check på et stort beløb, som hans el-selskab i det østjyske har sendt til ham. - El-selskaber flere steder i landet har foretaget den slags udlodninger til forbrugerne, siger han. Men udlodning bliver der ikke til forbrugerne i Frederikshavn. - Men en stor del salgssummen er jo tiltænkt fysiske anlæg i Frederikshavn By - rådhusrenovering og skolebyggeri, understreger Hedegaard. Samfundsskabt værdi Han påpeger, at de store kapitalgevinster i el-selskaberne ikke kun er opsparing, men også samfundsskabte værdier, som kan sammenlignes med værdistigningen på fast ejendom. For el-selskaber er blevet en guldgrube. Ikke så meget på grund af selskabernes kerneydelse, strøm. Men fordi de store spillere på markedet via selskaberne har mulighed for at målrette salg af hvidevarer, elapparater, bredbånd og overvågningsudstyr til el-forbrugerne. I Frederikshavn/Sæby 20.500 af slagsen. Med den gældende lovgivning har forbrugerne ikke grund at til at frygte for prisstigninger, fordi forsyningsselskaberne bliver solgt, siger Hedegaard. El-selskaberne kan højst ændre lidt på målerafgiften. Priserne vil stige, fordi prisen på energi og miljøudgifterne stiger. Men strøm-prisen er reguleret inden for et snævert interval, og forbrugerne kan frit vælge en anden leverandør. Varmeforbrugerne ikke har nogen valgmulighed, men prisen på varme bliver reguleret og kontrolleret endnu strammere end prisen på el. De ansatte har heller grund til at frygte jobbet, siger Hedegaard. - De vil være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven og yderlige blive sikret af en jobgaranti svarende til den personalet fik ved kommunesammenlægningen. - For vi har brug for dem i kommunen. Til gengæld frygter han, at salg af forsyningsselskaberne både kan betyde tab af den synergieffekt, som kommunen har haft ved at drive selskaberne, og mindre fleksibilitet, fordi et stort selskab ikke har lokal fokus.