Forbrugernes tillid i top

KØBENHAVN:Forbrugernes tro på fremtiden er steget pænt fra marts til april, og tallet for forbrugertillid er nu på det højeste niveau i seks år. Det kan Danmarks Statistik konstatere, efter at man fredag fremlagde nye tal for forbrugertilliden. Indikatoren er samlet gået frem fra plus tre til nu plus otte. Når det gælder vurderingen af familiens egen økonomiske situation i dag i forhold til for et år siden, er der en fremgang på fem procentpoint fra syv til 12. Samme fremgang tegner sig for en vurdering af familiens situation et år fra nu. Her er tallet gået frem fra 14 til 19. Også vurderingen af landets økonomiske situation som helhed er blevet mere positiv. For første gang siden januar 2001 mener forbrugerne, at situationen i dag er bedre end for et år siden, og denne indikator er på en måned svinget fra minus fem til plus fem. Ser man et år frem,er der også en øget tro på, at Danmark vil være økonomisk bedre stillet end i dag. Der er dog stadig et minus på indikatoren for, om forbrugerne finder det fordelagtigt nu at købe større forbrugsgoder eller bedre at vente. Blandt økonomerne er vurderingen, at regeringens forårspakke for alvor er slået igennem hos forbrugerne, og at et opsving, drevet af et øget forbrug, kan være nært forestående. - Vi er tæt på den meget gunstige situation, hvor forbrugerne ikke blot får betydeligt flere penge mellem hænderne, men også bruger en større andel af deres indkomst til forbrug frem for opsparing. Og så er der for alvor lagt op til forbrugsfest, lyder det i en vurdering fra Jyske Banks cheføkonom Klaus Kaiser. Banken vurderer, at april-tallene for forbrugertillid harmonerer med et privatforbrug, der vokser mellem tre og fire procent på årsbasis. Man påpeger, at forbrugerne både har glæde af skattelettelser, vækstinitiativer som fremrykning af offentlige arbejder og lettelser på boligmarkedet som følge af blandt andet de afdragsfrie lån. I Nordea lyder vurderingen, at tallene "alt andet lige" understøtter forventningen om et opsving i dansk økonomi, der er drevet af det private forbrug. - Men vi vil dog gerne se en fortsat fremgang i de mere "hårde" nøgletal for at blive endeligt bekræftet i denne holdning", hedder det i en kommentar fra Nordea. /ritzau/