Forbrugernes vagthund

w

w

Afsløringerne af manglende fødevarekontrol og salg af fordærvet mad viser med al tydelighed, at forbrugerne skal bide politikere og myndigheder i haserne, mener Camilla Hersom, ny-valgt formand for Forbrugerrådet. - Den aktuelle skandale om nedskæringer i fødevarekontrollen illustrerer med al tydelighed, at forbrugerne har et meget stort behov for en uafhængig vagthund. Det er simpelthen nødvendigt, at nogen på forbrugernes vegne kan tale magthaverne midt imod og bide dem i haserne, siger Camilla Hersom. Hun overtager formandsposten i Danmarks største, uafhængige forbrugerorganisation netop, som skandalen for alvor ruller om Fødevarestyrelsens manglende fødevarekontrol. Den sag viser, ifølge Camilla Hersom, at det er en helt forkert kurs at skære ned på støtten til de uafhængige forbrugerorganisationer, sådan som der er lagt op til både herhjemme og i EU. Hun henviser til, at stats-tilskuddet til Forbrugerrådet er blevet skåret så meget ned, at Forbrugerrådet har følt sig nødsaget til at trække sig fra en stribe råd, nævn og udvalg. Samtidig er der i EU udsigt til en udhuling af budgettet på forbrugerområdet, som vil amputere de uafhængige forbrugerorganisationers deltagelse i det vigtige EU-arbejde, forudser Camilla Hersom. - Det er en meget bekymrende udvikling. Uden stærke, uafhængige forbrugerorganisationer vil industrien sætte scenen for, hvad der proppes ned i halsen på forbrugerne, siger hun. Fuldblods europæer I rollen som de danske forbrugeres nye vagthund nummer ét bebuder den 34-årige Camilla Hersom en skarpere profil end forgængeren på formandsposten, tidligere EU-parlamentariker for Socialdemokratiet Kirsten Jensen. - Jeg håber, at forbrugerne vil opleve mig som en engageret og synlig formand, der er med til at fremtidssikre forbrugernes rettigheder og sikkerhed, og på et stadig mere globalt marked indebærer det, at Forbrugerrådet også skal styrke indsatsen på den internationale scene, siger hun. Med valget af Camilla Hersom har Forbrugerrådet fået en hurtigsnakkende formand, der åbent bekender sig som fuldblods EU-begejstret. Hun stillede op til det seneste valg til Europa-Parlamentet for Det Radikale Venstre og fik så mange stemmer, at hun er førstesuppleant for partiets nuværende europaparlamentariker, Anders Samuelsen. Hersom er også medlem af arbejdsudvalget i Nyt Europa, af Europabevægelsen, og hun har tidligere arbejdet med europæisk politik for den radikale Lone Dybkjær, både i Europaparlamentet og på Christiansborg. At EU-samarbejdet ikke altid gavner danske forbrugerstandarder er der mange eksempler på. EF-Domstolen har netop underkendt Danmarks skrappe reglerne for butikkers produktansvar, og EU har også tvunget Danmark til at droppe et forbud mod madsminkestoffer som nitrit og nitrat i fødevarer. Alligevel er Camilla Hersom stensikker på, at EU-samarbejdet er afgørende for at sikre danske forbrugere bedre vilkår: - Man kan ikke vinde enhver kamp, men disse sager viser, at det er vigtigt at arbejde forbrugerpolitisk på europæisk plan, Hvis man for alvor vil forbedre forholdene for forbrugerne, skal vi være til stede dér, hvor banen kridtes op, nemlig i EU, og med min baggrund og viden om EU har jeg gode forudsætninger for at kunne gøre en indsats, siger hun. Hun vil blandt andet styrke samarbejdet med forbrugergrupperne i de nye EU-lande men skynder sig at tilføje, at Forbrugerrådet i forvejen er stærkt repræsenteret på europæisk plan. Forbrugerrådet har en medarbejder fast udstationeret i den europæiske forbrugerorganisation BEUC med hovedsæde i EU's "hovedstad" Bruxelles, og Forbrugerrådets direktør, Rasmus Kjeldahl, er formand for BEUC. Børn skal være børn En anden hjertesag for Camilla Hersom er, at børn skal have lov at være børn. Hun oplever, at børn og unge er udsat for et mere og mere aggressivt markedsføringspres. Det gør hende aldeles harm, at der sendes reklamer for legetøj og kiks umiddelbart før børneudsendelser på tv, og hun finder det helt urimeligt, at børn på bare seks-otte år ved at sende en sms fra mobilen risikerer at komme til at købe diverse ydelser. Det bør ikke være muligt uden forældrenes accept, mener hun. Hun har selv to små døtre derhjemme. Juliane på fire år og Rosalina på kun fire en halv måned, som i de kommende måneder skal passes af Camilla Hersoms mor. Camilla var nemlig på barsel fra sit arbejde som specialkonsulent i Finansministeriet, da hun blev tilbudt formandsposten i Forbrugerrådet, og derfor træder hendes mor nu til. Camilla Hersom erkender, at det ikke er ideelt at afkorte sin barsel, men jobbet er en chance, hun ikke kunne og ville sige nej til: - Min datter er lige nu lidt lille til at blive passet, og i den bedste af alle verdener havde jeg først fået tilbudt dette job, når min barsel slutter, men jeg er så superprivilegeret, at min mor kan passe hende, og en chance som denne her får man få gange i livet. Hun synes samtidig, at det er hendes ret både at være mor og på arbejde. - Rigtig mange kvinder oplever det som et dilemma at ville både familie og professionelle udfordringer. Jeg insisterer på, at man godt kan være en god mor og elske sine børn over alt i verden, selvom man arbejder. På det punkt oplever jeg en retro-trend lige nu, som jeg godt vil gå lidt op imod. Dermed ikke sagt, at man kan arbejde hele tiden og være en god mor, men det kommer jeg heller ikke til, da formandsposten i Forbrugerrådet er et deltidsjob. Hersom er foreløbig valgt som formand for en toårig periode, men håber selv at blive siddende i en del år.

Forsiden