Forbrugerforhold

Forbrugerråd efterlyser ankenævn til rejsegaranti

DSB afviser mere end 20 procent af henvendelserne, når kunder vil have kompensation efter forsinkede tog. Rejsetidsgarantien trådte i kraft 1. oktober, hvor rejsende kunne få en ny billet eller nogle af pengene tilbage, hvis toget var mere end en halv time forsinket. I de sidste tre måneder af 2006 behandlede DSB 5972 klager, og mere end 20 procent af klagerne blev afvist. Passagererne kan kun klage videre i DSB-systemet over afgørelserne, for et ankenævn til ordningen lader stadig vente på sig. Det får Forbrugerrådet til at udtrykke håb om, at ankeinstansen snart kommer op at stå. - Vi mener, det er nødvendig, at man får mulighed for at gå videre med sin klage, hvis DSB afviser den, siger trafikpolitisk medarbejder i Forbrugerrådet Claus Jørgensen. Forbrugerrådet var passagerernes repræsentant, da ordningen blev forhandlet på plads mellem DSB, Arriva og Transportministeriet. Allerede ved forhandlingerne sidste sommer blev det aftalt, at de rejsende skulle have mulighed for at anke, men det er aldrig blevet til mere end snak. - Det hele er desværre blevet skubbet, og jeg synes også, det går lidt for langsomt. Men jeg er meget opmærksom på det, og vi får det forhåbentlig inden sommerferien, siger Claus Jørgensen. DSB siger, at der er flere årsager til, at 20 procent af henvendelserne bliver afvist. - Det kan være, at kunderne ikke har været nok forsinkede. Det kan også have været varslet, hvor de nye rejsetider så gælder. Hvis vi varsler mindst 24 timer inden, skal vi ikke betale kompensation. Der kan også være sager, der er sendt videre til Arriva, fordi der er rejst med Arriva, siger sektionsleder Sys Hansen. Claus Jørgensen siger, at det ligger i aftalen, at DSB ikke bare skal varsle forsinkelser i en lind strøm for at undgå at betale kompensation. Så Forbrugerrådet vil holde nøje øje med, om det sker. Første kvartal med ordningen viser også, at de rejsende foretrækker kontanter som kompensation ved forsinkede tog i stedet for en ny billet. En forsinkelse mellem 30 og 60 minutter udløser enten en kompensation på 25 procent af billetprisen eller en ny billet til strækningen. Af de udbetalte erstatninger er to tredjedele kontanter, mens den sidste tredjedel er en ny billet. Blandt de cirka 4.800 togkunder, som nu har fået kompensation, har cirka en tredjedel bedt om at få den udbetalt som en ny billet til samme strækning, mens to tredjedele ønskede at få sat pengene direkte ind på deres bankkonto. Hvor mange penge, DSB i alt har udbetalt på grund af de mange små og store forsinkelser, vil sektionsleder Sys Hansen, DSB Salg, ikke op-lyse, skriver Jyllands-Posten. Men i december var den gennemsnitlige udbetalte kompensation på 120 kr. /ritzau/