Forbruget af ecstasy er stagneret

Stigning skete i 1990-erne

Cirka tre procent af eleverne i 9.klasse vil have prøvet ecstasy. Det er langt flere end for ti år siden, men stort set det samme som i 1999. Det fremgår af en stor europæisk analyse, hvoriblandt 3000 danske skoleelever i foråret 2003 besvarede et spørgeskema. Undersøgelsen kaldes ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), og den blev også gennemført i 1995 og 1999. ESPAD-undersøgelsen er i følge forebyggelseskonsulent Bettina Jensen fra Foldbjergcentret den bedste til at beskrive de faktiske forhold omkring unges brug af stoffer og alkohol. Hun påpeger, at forbruget af ecstasy faktisk er faldet lidt siden den forrige undersøgelse i 1999. - I 2003 oplyste 2,7 procent af de unge, at de havde taget ecstasy. I 1999 var det 3,2 procent, mens det i 1995 var 0,5 procent. Stigningen fra den første til den anden undersøgelse kan blandt andet forklares ved at kendskabet og udbredelsen af ecstasy virkelig slog igennem i de år. - Man skal faktisk passe på ikke at blive for stoffikseret, så de unge tror, at de er unormale, fordi de ikke har prøvet det, mener Bettina Jensen. Hun påpeger også, at opfattelsen af at esctasybrugerne er velfungerende unge, der kun tager stoffet i weekenderne, ikke holder. - De unge findes selvfølgelig, men generelt har de unge prøvet flere forskellige ting såsom hash og mange af dem har også et heftigt alkoholforbrug. Samtidig er det også hendes og undersøgelsens erfaring, at der er en klar sammenhæng mellem brug af stoffer og et lille selvværd. - Disse unge vil ofte også oplyse, at de har lidt voksenkontakt, ikke er glade for at gå i skole og ikke er tilfredse med deres liv. Derfor skal der i følge Bettina Jensen arbejdes med unges selvtillid, hvis man skal ændre på noget. Det tror hun er vigtigte end at fokusere på stofferne. Men man skal væbne sig med tålmodighed. - For det tager tid at styrke selvtilliden og selvværdet, forklarer Bettina Jensen, der har arbejdet med forebyggelse og misbrugsproblemer i syv år. Hun mener, det er meget vigtigt, at voksne støtter de unges snak med hinanden. Det er først og fremmest gennem de unges egen dialog, at Bettina Jensen tror på en forandring. [ Den danske del af ESPAD-undersøgelsen hedder "Unges erfaringer med rusmidler i 2003 og udviklingen siden 1995" og den finder man på Sundhedsstyrelsens hjemmeside ww.sst.dk under udgivelser.