EMNER

Forbruget løber løbsk

Økonomiudvalg vil trække i nødbremsen i Brønderslev Kommune

Store overskridelser på dette års regnskab i Brønderslev Kommune vil betyde en stor bødestraf til kommunen. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at alle udvalg bruger langt flere penge end budgetteret. Borgmester Lene Hansen kalder det "dyster læsning" at studere budgetopfølgningen: - Det er alle udvalg, som overskrider budgetterne, som det ser ud nu. Og det er der mange grunde til. Dels vokser udgifterne til det specialiserede socialområde - til blandt andet psykiatri og handicap. Dels bruger vi mange penge på at hjælpe udsatte børn og unge, forklarere Lene Hansen i en pressemeddelelse. - Beskæftigelsesområdet blev jo omlagt ved årets start, og det ser ud til at koste vores kommune penge. Vi har haft en meget streng vinter, som har været dyr i forhold til vintervedligeholdelse. Der er flere børn, der skal passes, og det er jo positivt, men merudgiften skal jo betales. Så der er mange faktorer, som gør, at vores økonomi nu er yderligere presset. Borgmesteren forventer, at Økonomiudvalget vil bede alle fagudvalg om at holde sig indenfor det budget, der er vedtaget. - Konsekvensen af at overskride det vedtagne budget kan blive alvorlig for kommunen. Folketinget har indført en mulighed for, at regeringen kan straffe de kommuner, som ikke kan overholde budgetterne, så vi må naturligvis gøre alt for, at vi ikke er blandt de "uartige". - Hvis vi går ud af 2011 med et stort merforbrug, betyder det, at vi skal spare tilsvarende oveni til næste år. Og 2012 ser ud til at blive lige så svær at budgetlægge, som 2011 var det. - Vi husker alle de store diskussioner og nedskæringer, vi var nødsaget til at foretage sidste år, og 2012 ser som sagt ud til at blive endnu vanskeligere. Det er svære år at være folkevalgt, men vi er valgt til at træffe beslutninger, også når det er vanskeligt og upopulært. Mit mål er fortsat, at nedskæringerne skal være velovervejede og gennemdiskuterede, derfor er det vigtigt, at de enkelte udvalg inviterer borgerne til dialog.