Forbruget må ned

ENERGI:Det skønnes, at olie- og gasreserver er minimale omkring år 2050, men der nævnes ikke om skønnet omfatter at u-landenes mange milliarder mennesker får en forbrugsstigning. Er dette ikke tilfældet, får reserverne en ende langt før 2050. De fleste i-lande er enige om, at u-landenes mange milliarder mennesker skal have levestandarden forøget for at undgå voksende misundelse og had til den vestlige verden, men det vil kræve enorme mængder energi og råstoffer. Derfor skulle der gerne snart findes en ny energikilde, der kan erstatte de udtørrende oliekilder. Det kan forventes, at den nye energikilde bliver brint og ilt der udnyttet i brændselsceller danner el-kraft. Denne form for energi forudsætter imidlertid en bedre metode end den kendte der spalter vand til brint og ilt. Det er sandsynligt, at dette kan ske ved at manipulere på atomernes sammenbindende elektromagnetiske impulser så atomopbygningen splittes i de ønskede dele. Selv om det skulle lykkes at skabe denne rene energikilde, har vi stadig det problem, at verdens milliarder af mennesker med et fortsat stigende forbrug giver mange andre og flere spildprodukter som skader den økologiske balance. Derfor må vi i fremtiden vælge mellem at blive langt færre til at forbruge og dermed færre til at forurene, eller vi må forbruge mindre og dermed forurene mindre, genoprette de fældede skovarealer, rense luftudledninger og vandene, samt spare på råstofferne ved at genbruge langt flere Løsningen med færre mennesker ville være den bedste for alle parter og jorden med, men er nok umulig at gennemføre, fordi menneskeheden i mange verdensdele på grund af religiøse holdninger og lavt udviklingsstade går imod børnebegrænsning. Derfor må vi i første omgang håbe på en energiløsning, der måske kan udsætte problemerne, indtil menneskeheden fatter sammenhængen.